menu

GEZOCHT: kinderen met Lyme en/of volwassenen die als kind Lyme gehad hebben

De werkgroep gezinsproblematiek is bezig met het opzetten van een (grootschalig) onderzoek naar de ervaringen van lymepatiënten t/m 23 jaar met instanties als: (jeugd)zorg, leerplicht, onderwijs, gemeente, medische wereld etc. (mag ook in het verleden geweest zijn). Het zal door een onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd worden. Je hoeft niet per se lid te zijn van de Lymevereniging om mee te doen.

Wil je deelnemen als respondent?
Meld je aan door te mailen naar: ouders@lymevereniging.nl
Contactpersoon voor vragen: Angela Drenth
Vermeld hierbij het onderwerp: onderzoek kind met Lyme.
In de tekst graag je naam, leeftijd en woonplaats benoemen.

Alvast bedankt voor je aanmelding!

De Lymevereniging medeondertekent de gezamenlijke open brief van 'Oudervereniging Balans' en de BVIKZ, aan de VNG