De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de Lymevereniging. Zij bepaalt het beleid, benoemt en controleert het bestuur van de vereniging. De ALV komt ten minste 1 maal per jaar bijeen.

Het bestuur

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en heeft tot taak het beleid te realiseren. Zij bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn 2 maal herbenoembaar. Alle bestuursleden zijn onafhankelijk en onbezoldigd. Wel worden gemaakte onkosten vergoed.

Verslag ALV 9 juni 2018
Verslag ALV 8 december 2018
Concept-verslag ALV 5 januari 2019

Voorzitter:
Fred Verdult

Benoemd in 2018,
eerste termijn.
20 jaar hiv en 8 jaar Lyme. Hiv-communicatieprojecten.
Hoofdfuncties:
Directeur-grootaandeelhouder Volle Maan Communicatiebureau B.V.
(Zoals Fred Verdult in de ALV van 9 juni 2018 heeft medegedeeld, zal Volle Maan geen enkele
activiteit gaan verrichten die gerelateerd is aan Lyme of de Lymevereniging.)
directeur-grootaandeelhouder Fred Verdult B.V.
Nevenfuncties:
vrijwilliger samenwerkingsverband NL4Cure

Secretaris:
Amber Davis

Benoemd in 2018,
eerste termijn.
Bestuurskundige en gepromoveerd politicoloog, coach en chronisch chronisch Lyme-patiënt.

Penningmeester:
Erica Vrijmoet

Benoemd in 2018,
eerste termijn.
Communicatie-deskundige, en kinder & jeugd counselor
Hoofd en nevenfuncties:
Geen

Algemeen Bestuurslid:
Lidewij Boeken
Benoemd in 2018,
eerste termijn.
Chronisch Lyme-patiënt
Hoofd en nevenfuncties:
Geen

Algemeen Bestuurslid:
Angela Drenth
Benoemd in 2018,
eerste termijn.
Sociaal agoog , chronisch Lyme-patiënt
Hoofd en nevenfuncties:
Geen

Lymevereniging

De ziekte van Lyme kan iedereen overkomen. De laatste jaren wordt er een stijging van het aantal lymepatiënten gemeld. De lymevereniging staat voor je klaar!

Help ook mee in de strijd tegen de tekenziekten. Wat kan je doen? Doneer, word lid, of help als vrijwilliger. Zie alle mogelijkheden
op pagina Help mee.

lymevereniging
ANBI_FC

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen,
meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Vragen over Lyme?

Bel 0900 2100022 (15 cent per minuut). Vanuit het buitenland 0031 85 3001025
Tijden:
maandag van 19.00 - 21.30 uur, woensdag van 19.00 - 21.30 uur,
donderdag van 20.00 tot 21.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur.