De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de Lymevereniging. Zij bepaalt het beleid, benoemt en controleert het bestuur van de vereniging. De ALV komt ten minste 1 maal per jaar bijeen.

Het bestuur

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en heeft tot taak het beleid te realiseren. Zij bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn 2 maal herbenoembaar. Alle bestuursleden zijn onafhankelijk en onbezoldigd. Wel worden gemaakte onkosten vergoed.

Verslag ALV 9 juni 2018
Verslag ALV 8 december 2018
Verslag ALV 5 januari 2019
Verslag ALV 14 december 2019
Beleidsplan Lymevereniging 2019-2021
Werkplan Lymevereniging 2019
Werkplan Lymevereniging 2020

Voorzitter:
Fred Verdult

Benoemd in 2018,
eerste termijn.
20 jaar hiv en 8 jaar Lyme. Hiv-communicatieprojecten.
Hoofdfuncties:
mede-eigenaar Volle Maan Communicatiebureau
eigenaar Ef Vee B.V.

Nevenfuncties:
vrijwilliger samenwerkingsverband NL4Cure


Penningmeester:
Dik den Hollander

Benoemd in 2019,
eerste termijn.


Algemeen Bestuurslid:
Lidewij Boeken
Benoemd in 2018,
eerste termijn.
Ervaringsdeskundige,
chronisch Lyme-patiënt
Hoofd en nevenfuncties:
Geen


Algemeen Bestuurslid:
Angela Drenth
Benoemd in 2018,
eerste termijn.
Sociaal agoog , chronisch Lyme-patiënt
Hoofd en nevenfuncties:
Geen


Secretaris:
Miranka Mud
Benoemd in 2019.
eerste termijn.

Vertrouwenspersoon

Sinds 6 april 2019 beschikt de Lymevereniging over een vertrouwenspersoon; op die datum heeft de ALV Gracia Pekel in deze functie gekozen. Bij haar kunnen leden van de vereniging zich melden als zij onverhoopt te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Als zij dat willen, kunnen ze daarbij voor anderen dan de vertrouwenspersoon anoniem blijven.

Lymevereniging

De ziekte van Lyme kan iedereen overkomen. De laatste jaren wordt er een stijging van het aantal lymepatiënten gemeld. De lymevereniging staat voor je klaar!

Help ook mee in de strijd tegen de tekenziekten. Wat kan je doen? Doneer, word lid, of help als vrijwilliger. Zie alle mogelijkheden
op pagina Help mee.

lymevereniging
ANBI_FC ANBI_FC

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen,
meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Vragen over Lyme?

Bel 0900 2100022 (15 cent per minuut). Vanuit het buitenland 0031 85 3001025
Voor de tijden zie: Telefoondienst.