menu
actueel & Agenda

12 december 2020 - Algemene Ledenvergadering Lymevereniging

Graag nodigen wij je uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van 2020 – de ALV die gepland stond voor mei, hebben we geannuleerd in verband met de maatregelen tegen het coronavirus.

De ALV zal online plaatsvinden, op 12 december, vanaf 14.00 uur. (Over de technische en organisatorische aspecten daarvan sturen we je nog nader bericht.)

Onderwerpen die daar aan de orde komen, zijn:

·        Jaarverslag en jaarrekening 2019

·        Werkplan en begroting 2021

·        Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie

Als leden zelf agendapunten willen voorstellen, dan kunnen zij die tot 23 november opsturen naar info@lymevereniging.nl. Op 28 november verwachten wij de concept-agenda en de vergaderstukken te kunnen verzenden.

Klik hier om je aan te melden voor de ALV.

Graag tot de 12e december!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Fred Verdult, voorzitter