menu

OPROEP ALV 25 mei 2024

Beste leden,

Het bestuur van de Lymevereniging nodigt jullie van harte uit voor de ALV op zaterdag 25 mei, op Landgoed De Horst in Driebergen. We kijken ernaar uit om jullie daar te ontmoeten; er staan enkele belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals de bestuursverkiezing en het verslag van de commissie ‘Kijkje in de keuken’. We hopen op een hoge opkomst, zodat het bestuur de kans heeft om op deze vergadering een breed draagvlak te verwerven voor zijn toekomstvisie en voor de aanstelling van de nieuwe bestuurders.

 

Programma

We beginnen de dag om 12 uur met een smakelijke en gevarieerde lunch. (We houden rekening met leden die gluten-, suiker- en/of lactosevrij eten.) Om 13 uur begint onze vergadering. Na afloop van de ALV, naar verwachting rond 16 uur, kunnen we met elkaar in gesprek gaan met een hapje en een drankje.

 

Aanmelding

Je kunt je voor de vergadering aanmelden door op deze link te klikken: (link).

 

Onderwerpen ALV

Het bestuur wil op de ALV in elk geval de volgende onderwerpen bespreken:

1. Bestuursverkiezingen: we zijn in gesprek met kandidaten voor de functies: voorzitter, secretaris en portefeuillehouder social media. We zoeken nog: een portefeuillehouder Medische Zaken, een portefeuillehouder Websitebeheer en een portefeuillehouder Voorlichting & Preventie. Verder zoeken we inmiddels ook een penningmeester, omdat zeer recent is gebleken dat de kandidaat met wie we in gesprek waren over deze functie, zich om privéredenen helaas niet verkiesbaar kan stellen.

2. Afscheid vertrekkende bestuursleden

3. Jaarverslag 2023

4. Jaarrekening 2023

5. Verslag van de Commissie ‘Kijkje in de keuken’ (zie hiervoor het verslag van de ALV van 8 juli 2023)

6. Presentatie van het voorstel voor een datawerkgroep

7. Een uitgebreide vraag- en antwoordsessie van leden en bestuur over de toekomst van de vereniging

Eerder lieten we al weten dat Miranka Mud en Lidewij Boeken niet verkiesbaar zullen zijn voor een nieuwe termijn, inmiddels weten wij dat dat ook geldt voor Hilke Hammen.

Tot zaterdag 4 mei kunnen ook de leden die dat willen, zich kandidaat stellen voor een van de genoemde bestuursvacatures, door middel van een e-mail aan de secretaris, via eric.kollen@lymevereniging.nl.

Eveneens tot zaterdag 4 mei kunnen leden die dat willen, een eigen agendapunt voor de vergadering voorstellen, ook door een e-mail aan de secretaris via eric.kollen@lymevereniging.nl.

Uiterlijk op zaterdag 11 mei ontvang je van ons de concept-agenda en de vergaderstukken.

 

Machtiging

Als je niet naar de vergadering kunt komen, maar wel je stem wilt laten horen, dan kun je een ander lid van de vereniging machtigen om namens jou te stemmen met het machtigingsformulier dat je hier kunt downloaden, en dat je dan moet invullen en van tevoren per post moet opsturen.

 

Bedankt vast voor je aanmelding!

We kijken ernaar uit om je op 25 mei te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Dik den Hollander, waarnemend voorzitter

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 8 juli 2023