menu
Tekst: Eric Kollen

Tweede pilot UWV-training

Beter voorbereid het gesprek in, met meer zelfvertrouwen

Vorig najaar heeft de Lymevereniging een pilot georganiseerd voor een UWV-training: een bijeenkomst van een middag, met deskundigen en ervaringsdeskundigen, die mensen met lyme voorbereidt op hun procedure bij het UWV. Op basis van de ervaringen volgt er komend najaar een tweede pilot, van twee middagen in plaats van één, waarvoor je je nu kunt aanmelden. Na de evaluatie hiervan hopen we de training doorlopend aan de leden te gaan aanbieden.

Heb je belangstelling?

De tweede pilot UWV-training wordt gehouden op zaterdag 26 september en zaterdag 3 oktober op landgoed De Horst in Driebergen. We beginnen steeds om 12 uur met een kennismakingslunch (er is ook een suiker-, gluten- en lactosevrije optie). Om 13 uur start de training, om 15 uur is er een lange theepauze, en om 18 uur praten we nog even na met een drankje. Je kunt je aanmelden via eric.kollen@lymevereniging.nl

Omdat het belangrijkste doel is om de training qua vorm en inhoud te perfectioneren, is het voor ons belangrijk dat we onze aanpak toetsen bij deelnemers die zo veel mogelijk van elkaar verschillen (dus qua klachten, leeftijd, werkervaring etc.). Als je niet voor de pilot wordt uitgenodigd, dan ligt daarin de reden.

Zorg dat je weet wat je rechten zijn

Pim de Vries, vader van een dochter met Lyme en voormalig arbeidsjurist, was bij de eerste pilot een van de trainers.

‘Het is heel goed als mensen wat meer weten van de procedurele kanten van hun contact met het UWV. Van de kaders waarbinnen zo’n arts en arbeidsdeskundige handelen. En van jouw eigen rechten daarbij.

De verzekeringsarts stelt jouw beperkingen vast op basis van het zogenoemde ‘dagverhaal’: hoe ziet jouw leven eruit, hoe functioneerde je gisteren bijvoorbeeld? Dat doet hij in een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Die FML wordt vervolgens door de arbeidsdeskundige vertaald in functies die beschikbaar zijn. Naar die FML moet je zelf goed kijken. Want misschien heb jij verteld dat je wel eens een uur naar Netflix kijkt. Misschien heb je niet heel duidelijk aangegeven dat je daarbij steeds pauzeert, en dat je met dat uur kijken de hele middag bezig bent. Dan staat er zomaar in de FML: kan uur achter beeldscherm werken; terwijl dat echt iets anders is. Je hebt het recht om de FML in te zien, maar ook om er correcties op door te geven. ‘In overleg met de patiënt’, staat in het schattingsbesluit; dat is de richtlijn volgens welke de arts te werk moet gaan. Maar van dat overleg komt niets terecht als jij, of je juridisch adviseur, daar niet actief achteraan gaat.

En het is zinvol om dat soort bezwaren vlot naar voren te brengen. Als er bij het UWV eenmaal een compleet rapport ligt waarover ze zelf tevreden zijn en waartegen jij nooit bezwaar hebt gemaakt, dan wordt dat ene rapport alsmaar opnieuw geciteerd, en komt die onjuiste info alsmaar terug.

Ik ga ook iets vertellen over de procedures van bezwaar en beroep, en wat daarbij je rechten zijn en waar je op moet letten.’

”Dat je het recht hebt om je gesprek te onderbreken, daar had ik geen idee van”

Jos (46) was een van de deelnemers.

‘We hebben heel goeie tips gekregen, zoals dat je bezwaar mag maken als je het oneens bent met hoe de Functionele Mogelijkhedenlijst is ingevuld. En dat je – dat is mijn valkuil – moet uitkijken dat je niet je zelf te goed voordoet in het gesprek. O ja, en dat je het gesprek mag onderbreken, als je je niet goed voelt! Daar had ik geen idee van.’

Portret van Pim de vries