menu

27 miljoen euro naar poliklinieken

**Er komt toch geld beschikbaar voor het oprichten van speciale behandelcentra voor mensen met Long COVID. De Tweede Kamer maakt 27 miljoen euro vrij voor deze poliklinieken. Een ruime meerderheid heeft vorige week ingestemd met een wijziging van de begroting van het ministerie van VWS, op initiatief van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Bushoff.**

Vorige week riepen patiëntenverenigingen, waaronder de Lymevereniging, iedereen op om hiervoor een petitie te tekenen. In tien dagen tijd werden er meer dan 100.000 handtekeningen opgehaald.

De Lymevereniging is enthousiast dat deze klinieken er zullen komen. Long COVID heeft namelijk veel overeenkomsten met andere post-acute infectieuze ziektes zoals ME/CVS, Q-koorts en lyme. De verwachting is, dat ook deze groep patiënten in deze klinieken terecht kunnen voor betere zorg.

Betere zorg voor mensen met post-acute infectieuze ziekten is heel belangrijk. Al tientallen jaren wordt deze patiëntengroep van het kastje naar de muur gestuurd. Velen lijden in stilte, achter gesloten deuren. Zij krijgen geen adequate behandeling, en/of gehoor bij instanties zoals bijvoorbeeld het UWV.

Als Lymevereniging zetten we ons in voor betere zorg en behandeling voor lymepatiënten in Nederland. We hopen dan ook dat de ontwikkelingen die worden gemaakt bij Long COVID, ook tot betere zorg en behandeling zullen leiden voor o.a. chronisch lymepatiënten.