menu
Agenda

29 mei 2021 - Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van de Lymevereniging van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 29 mei, om 14.00 uur, via zoom. Alle leden hebben een e-mail ontvangen met een uitnodiging. Via deze e-mail kun je je ook aanmelden voor de vergadering of de vergaderstukken opvragen via de rode knop onderaan de e-mail.

Meer interactie

We proberen meer interactie mogelijk te maken dan bij de eerste digitale ALV, afgelopen december:

  • Je kunt dit keer ook voor zover de tijd het toelaat tijdens de vergadering vragen stellen, niet alleen vooraf. In de mail met de vergaderstukken zullen we je daar verder over informeren.
  • Je kunt zowel vóór de vergadering als erna met andere leden in kleine groepjes bijpraten: bij aanvang en na afloop worden de leden die dat willen ingedeeld in zoom-groepjes van zes personen, die dan even informeel met elkaar kunnen praten.
  • In de pauze kunnen we kijken en luisteren naar een van de talenten in de lyme-community, Sjoerd Bos, die vorig jaar zijn debuut maakte bij The Voice of Holland en die op 29 mei live voor ons gaat zingen. In het laatste Lyme Magazine lees je een interview met hem.

Tot 8 mei kunnen leden die dat willen een agendapunt voorstellen, door een e-mail aan de secretaris van het bestuur: miranka.mud@lymevereniging.nl. De concept-agenda en de vergaderstukken ontvang de deelnemers van de vergadering uiterlijk op 15 mei. Daarbij ontvangen zij ook informatie over het stellen van vragen over de vergaderstukken.

Agendapunten:

Het bestuur wil op de ALV in elk geval de volgende onderwerpen bespreken:

  • Jaarverslag 2020
  • Jaarrekening 2020
  • Verslag kascontrolecommissie over: de jaarrekeningen van 2019 en 2020
  • Bestuursverkiezingen
  • De opname in het Huishoudelijk Reglement van een Vrijwilligersvergoeding. Het bestuur komt met een voorstel om vrijwilligers die veel tijd besteden aan vrijwilligerswerk voor de vereniging, een vrijwilligersvergoeding uit te betalen, conform een regeling die aansluit op de voorschriften van de belastingdienst.
  • Update Nederlands Lyme-expertisecentrum

‘Oefen-ALV’

Net als in december is er kort van tevoren, op donderdag 27 mei, van 17 tot 18 uur, een ‘oefen-ALV’, voor leden die weinig of geen ervaring hebben met zoom en graag een keer willen oefenen. Je kunt je hiervoor aanmelden met een mailtje (met je naam en telefoonnummer erin) naar eric.kollen@lymevereniging.nl.

Machtiging

Als je op 29 mei niet naar de vergadering kunt komen, maar wel je stem wilt laten horen, dan kun je een ander lid van de vereniging machtigen om namens jou te stemmen met bijgaand Machtigingsformulier (dat je dan van tevoren per post moet opsturen).

We hopen dat je er bij bent!

Sjoerd Bos met gitaar op schoot