menu
Agenda

Leden van de Lymevereniging zijn van harte welkom op de online Algemene ledenvergadering op zaterdag 8 januari

Het bestuur van de Lymevereniging nodigt alle leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 8 januari, om 14.00 uur, via Zoom. De vergadering eindigt tussen 16.00 en 17.00 uur, en we pauzeren tussendoor. Alle leden hebben via een e-mail een uitnodiging gekregen om zich aan te melden voor de vergadering.

Interactie

We hebben wat ervaring opgedaan met interactief vergaderen, en willen daarop voortborduren:

  • We vragen je om je vragen vooraf in te sturen, maar als de tijd het toelaat, kun je ook tijdens de vergadering vragen stellen. In de e-mail die je na opgave ontvangt met de vergaderstukken zullen we je over beide opties informeren.
  • Je kunt zowel vóór de vergadering als erna met andere leden in kleine groepjes bijpraten: bij aanvang en na afloop worden de leden die dat willen ingedeeld in Zoom-groepjes van zes personen, die dan even informeel met elkaar kunnen praten.
  • In de pauze kunnen we kijken en luisteren naar de prijswinnende documentaire ‘Leven met lyme’ (20 minuten) van Rosan Stoutjesdijk over het leven van Marleen (zie ook het verslag van Marleen in het komende Lyme Magazine).

Tot 18 december kunnen leden die dat willen een agendapunt voorstellen, door een e-mail aan de secretaris van het bestuur: miranka.mud@lymevereniging.nl. De concept-agenda en de vergaderstukken ontvang je uiterlijk op 25 december. Daarbij ontvang je ook info over het stellen van vragen over de vergaderstukken. De zoom-link ontvang je de dag voor de vergadering.

Het bestuur wil op de ALV in elk geval de volgende onderwerpen bespreken:

  • Werkplan 2022
  • Begroting 2022
  • Bestuursverkiezingen (de termijn van Dik den Hollander en die van Miranka Mud verstrijken, en beiden zijn kandidaat om voor drie jaar herkozen te worden)
  • Stand van zaken nieuwe voorzitter
  • Update Nederlands Lyme-expertisecentrum

‘Oefen-ALV’

Net als de twee vorige keren is er kort van tevoren, op donderdag 6 januari, van 17 tot 18 uur, een ‘oefen-ALV’, voor leden die weinig of geen ervaring hebben met Zoom en graag een keer willen oefenen. Je kunt je ook hiervoor aanmelden met een mailtje (met je naam en telefoonnummer erin) naar eric.kollen@lymevereniging.nl.

Machtiging

Als je op 8 januari niet naar de vergadering kunt komen, maar wel je stem wilt laten horen, dan kun je een ander lid van de vereniging machtigen om namens jou te stemmen met het machtigingsformulier in de bijlage, en dat je dan moet invullen en van tevoren per post moet opsturen.

Bedankt vast voor je aanmelding! Over twee weken ontvang je de concept-agenda voor deze ALV, plus de vergaderstukken.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Dik den Hollander, penningmeester, tevens waarnemend voorzitter