menu

ALV Lymevereniging 2 dec 2023

Beste leden,

Het bestuur van de Lymevereniging nodigt jullie uit voor een korte online ALV, te houden op zaterdag 2 december via Zoom.

Volgend jaar in mei houden we dan weer een live ALV in Driebergen met een uitgebreider programma.

Op 2 december beginnen we om 14 uur, en we gaan ervan uit vóór 15 uur de vergadering te kunnen afronden. We verwachten slechts twee onderwerpen te bespreken: het werkplan voor 2024 en de begroting voor 2024.

Je kunt je voor de vergadering aanmelden door op deze link te klikken

Agendapunt voorstellen

Tot zaterdag 11 november kunnen leden die dat willen zelf een agendapunt voorstellen, door een e-mail aan de secretaris van het bestuur te verzenden via eric.kollen@lymevereniging.nl.

De concept-agenda en de vergaderstukken ontvang je uiterlijk op 18 november.

Bedankt vast voor je aanmelding! We zien ernaar uit om je op 2 december te kunnen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Dik den Hollander, penningmeester, tevens waarnemend voorzitter