menu

Belastingaangifte 2023

Tot 1 mei kun je belastingaangifte doen over 2023.

Aftrekken specifieke zorgkosten

Veel lymepatiënten hebben zorgkosten die ze nergens vergoed krijgen. Nogal wat kosten kun je aftrekken van je inkomstenbelasting: kosten van medische behandeling die niet wordt vergoed, ook van alternatieve behandeling (mits uitgevoerd door een arts), kosten voor de tandarts en de fysiotherapeut, kosten van behandeling in het buitenland, kosten voor hulpmiddelen en diëten. Veel mensen krijgen op die manier een derde tot de helft van hun zelfbetaalde zorgkosten terug. Ook als je weinig of geen belasting betaalt, is het gunstig om je zorgkosten af te trekken.

Welke kosten kun je aftrekken?

Dit zijn bijvoorbeeld:

 • kosten voor de behandeling door een erkende, regulier arts, inclusief door hem/haar voorgeschreven medicijnen – ook als die voorschriften ‘off label’ zijn (dus als ze niet uit de richtlijnen voortvloeien, of als het medicijn is geregistreerd voor een andere aandoening dan de aandoening waarvoor jouw arts jou behandelt);
 • kosten van de behandeling van alternatief werkende, erkende artsen, inclusief voorgeschreven (alternatieve of homeopathische) medicijnen;
 • kosten voor extra beddengoed, mits je aan de voorwaarden voldoet;
 • alle kosten voor de tandarts (maar van de mondhygiënist alleen als de behandeling verband houdt met ziekte of invaliditeit);
 • kosten voor de fysiotherapeut;
 • kosten voor hulpmiddelen (maar niet alle hulpmiddelen);
 • kosten voor diëten (op voorschrift van een diëtist);
 • kosten voor behandeling door artsen in het buitenland (mits die werken volgens ook in Nederland geldende standaarden), evenals de kosten voor eventuele verpleging en verblijf in het ziekenhuis in het buitenland;
 • reiskosten van en naar je (para)medische behandelaar, maar ook naar speciale gymnastiektraining en aangepast zwemmen (het moet daarbij gaan om ‘therapeutische activiteiten onder omstandigheden waarin gezonde personen soortgelijke activiteiten niet plegen uit te oefenen’, zoals bijvoorbeeld zwemmen in een warmwaterbad)
 • reis- en parkeerkosten bij het bezoek van zieke huisgenoten die minstens 10 km verderop worden verpleegd.

(Je moet bij een controle alle kosten kunnen onderbouwen. Dus alle recepten fotograferen, alle bonnetjes bewaren en autoritten documenteren in je agenda.)

‘Geneesmiddelen op recept van een arts’ mag je aftrekken. Alternatieve geneesmiddelen zijn ook geneesmiddelen, en als een erkende arts ze voorschrijft, mag je ze aftrekken.

Veel mensen met lyme gebruiken voedingssupplementen, soms op advies of op recept van een (alternatief werkend) arts. Zijn dat ‘geneesmiddelen op recept’ of niet? Dat hangt ervan af. Geneesmiddelen ter behandeling van een aandoening zijn aftrekbaar, middelen die je preventief gebruikt niet.

Een voorbeeld:

 • paracetamol op recept van een arts is een geneesmiddel dat je mag aftrekken;
 • vitaminen of mineralen, al dan niet op advies van een arts, die je neemt omdat dat jouw gezondheid mogelijk zou kunnen bevorderen, zijn een voedingssupplement, en voedingssupplementen mag je niet aftrekken;
 • een behandeling met vitaminen of mineralen op recept van een erkende arts als onderdeel van de behandeling van een bij jou gediagnostiseerde aandoening, mag je wel aftrekken.

Als je een fiscale partner hebt die ook aftrekbare zorgkosten heeft, mogen jullie onderling de zorgkosten zodanig verdelen dat ze het maximale voordeel opleveren.

Welke kosten mag je niet aftrekken?

Dit zijn bijvoorbeeld:

 • kosten die je verzekeraar vergoedt;
 • kosten waarvoor je succesvol fondsen hebt geworven middels crowdfunding;
 • premies die je betaalt voor je zorgverzekering;
 • je (verplichte of vrijwillige) eigen risico;
 • alle eigen bijdragen voor zorg, hulp en voorzieningen
 • de eigen bijdrage die geldt bij bepaalde medicijnen, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen;
 • kosten die je moet betalen voor basispakketzorg omdat je kiest voor een zorgverlener die geen contract heeft met jouw verzekeraar en die jouw verzekeraar daarom maar deels vergoedt;
 • reiskosten van en naar de arbo- of bedrijfsarts.

Als je weinig of geen belasting betaalt: toch aftrekken

Als je zo’n laag belastbaar inkomen hebt dat je weinig of geen belasting betaalt, kun je het best tóch je zorgkosten opvoeren. Want als je door die aftrek van zorgkosten heffingskortingen misloopt (kortingen die veel mensen krijgen op de te betalen belasting), dan berekent de belastingdienst voor jou hoeveel heffingskorting jij had gekregen zonder die zorgkosten, en dan wordt het verschil contant aan je uitbetaald (dat heet ‘tegemoetkoming specifieke zorgkosten’).

En: zorgkosten aftrekken loont dubbel! Niet alleen krijg je nu geld terug, maar bovendien daalt je belastbaar inkomen; daarmee daalt ook jouw eventuele eigen bijdrage voor zorg, hulp of voorzieningen, terwijl je eventuele huur- en zorgtoeslag juist zullen stijgen.

Hier vind je het gedetailleerde overzicht van de belastingdienst van wat je wel en niet mag aftrekken:

Zorgkosten 2023 – overzicht aftrekbare kosten ziekte of invaliditeit

Kees Dijkman van Iederin, het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte waarbij de Lymevereniging is aangesloten, heeft een webinar gegeven over het aftrekken van je zorgkosten (het duurt 1 uur en 15 minuten). Dat kun je hier terugkijken:

We wensen je heel veel succes!

Andere regelingen

Naast informatie over de fiscale aftrekmogelijkheden vind je op de website Meerkosten.nl ook informatie over andere regelingen voor inkomensondersteuning.

Belastingtips van het tv-programma Radar

Overal op internet vind je tips voor je aangifte. Hieronder de tips voor besparing bij je belastingaangifte van het televisieprogramma Radar, te vinden onder