menu
Tekst Angela Drenth

De Lymevereniging medeondertekent de gezamenlijke open brief van 'Oudervereniging Balans' en de 'Belangen Vereniging Intensieve Kindzorg' (BVIKZ), aan de 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG).

De brief heeft betrekking op de werkwijze die veel gemeenten hanteren, het standaard registeren van kinderen en jongeren in de verwijsindex risicojongeren, wanneer een beroep wordt gedaan op jeugdhulp en overige (simpele) hulpvragen. De Lymevereniging vindt het belangrijk om voor de belangen van zieke kinderen en gezinnen op te komen en vindt het daarbij belangrijk om krachten te bundelen met andere organisaties.

Klik om de brief te lezen: Open brief VIR aan VNG