menu
Nieuwe studie

De ziekte van Lyme kan de contrastgevoeligheid van je gezichtsvermogen beïnvloeden

De ziekte van Lyme kan de ogen aantasten. Oculaire symptomen, waaronder gevoeligheid voor licht, roze ogen en zwelling rond de ogen, zijn beschreven bij tot 11% van de patiënten met acute lyme-infecties.  

Een nieuwe studie van het Lyme Disease Research Center van de Johns Hopkins universiteit toont aan dat de ziekte van Lyme invloed kan hebben op het vermogen van de ogen om de voorgrond van de achtergrond te onderscheiden. Dit wordt contrastgevoeligheid of CS genoemd. In de nacht rijden of bij weinig licht, mist of verblinding zijn goede voorbeelden van activiteiten die CS vereisen.  

Snelle behandeling versus uitgestelde behandeling 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat, zelfs met een snelle vroege behandeling van de ziekte van Lyme, 10-20% van de patiënten aanhoudende symptomen heeft. De meest prominente van deze chronische symptomen zijn vermoeidheid, wijdverspreide pijn aan spieren, pezen en gewrichten en cognitieve problemen. Patiënten melden echter ook een breed scala aan neurologische-, slaap-, oculaire-, stemmings- en andere symptomen. 

Wanneer de behandeling van lyme wordt uitgesteld, is het risico op het ontwikkelen van chronische symptomen veel groter.  In het onderzoek van de Lymevereniging, de Nederlandse Lyme Monitor, duurde het bij de deelnemers gemiddeld 4.4 jaar voor lymeziekte werd gediagnosticeerd na het begin van de eerste symptomen. 

Door een vertraagde behandeling kunnen de bacteriën zich door het lichaam verspreiden, wat leidt tot aandoeningen zoals neuroborreliose, lyme-artritis of lyme-carditis.  

Symptomen

De Hopkins CS-studie vergeleek 214 patiënten met aanhoudende symptomen van de ziekte van Lyme met 60 gezonde controlepersonen. De onderzoekers ontdekten dat CS-stoornissen bij patiënten met aanhoudende symptomen bij de ziekte van Lyme geassocieerd zijn met meer tekenen van cognitieve en neurologische stoornissen en mogelijk een marker zijn van de ernst van de ziekte. 

In deze studie hadden patiënten met CS-stoornis zelfs 2,6 keer meer kans om in de groep met aanhoudende symptomen te zitten na behandeling voor de ziekte van Lyme. (De onderzoekers bestempelen deze categorie als het post lyme syndroom na behandeling (PTLD)). 

De onderzoekers wijzen erop dat bij multiple sclerose verlies van CS het begin van cognitieve stoornissen en dementie voorspelt.  

De recente studie speculeert niet over de specifieke reden voor CS-stoornis bij lymepatiënten. In plaats daarvan wijzen de onderzoekers erop dat een gedetailleerd oogonderzoek en verder wetenschappelijk onderzoek moet kijken naar veranderingen in het netvlies en de oogzenuw bij deze patiënten.  

De auteurs veronderstellen dat patiënten met PTLD meer CS-stoornissen zouden hebben dan controlepersonen en dat deze stoornis geassocieerd zou zijn met neurologische en cognitieve afwijkingen.  

Aangezien het RIVM schat dat elk jaar zo’n 27.000 mensen de ziekte van Lyme krijgen, zou het goed zijn als oogartsen op de hoogte te zijn van het verband tussen contrastgevoeligheid en lymeziekte.  

Studie: Contrast Sensitivity Loss in Patients With Posttreatment Lyme Disease | TVST | ARVO Journals