menu
COVID-19 en lyme

Veelgestelde vragen over COVID-19 en lyme

Introductie

Nederland wordt al een lange tijd in zijn greep gehouden door het COVID-19 virus, ook wel het coronavirus genoemd.  De coronacrisis heeft een grote medische en maatschappelijke impact. Mensen worden beperkt in hun vrijheden, in hun werk en sociale leven, zitten veel vaker thuis en ook de medische zorg kan worden uitgesteld, vanwege de druk op de ziekenhuizen.

Informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal vind je hier: Het coronavirus – Pharos

De Lymevereniging krijgt soms vragen van patiënten over corona, deze vragen beantwoorden we hieronder.

Symptomen

Wat zijn de symptomen van COVID-19?

De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:

 • verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
 • hoesten;
 • benauwdheid;
 • verhoging of koorts;
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
Vermoeden van Corona?

Wat moet je doen als je denkt dat je het coronavirus hebt?

Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk en/of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de basisregels die voor iedereen in Nederland gelden.

Je kan je op het coronavirus laten testen als je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Zoals:

 • verkoudheidsklachten;
 • neusverkouden;
 • loopneus;
 • niezen;
 • keelpijn;
 • hoesten;
 • verhoging;
 • of plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Je hoeft niet naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. Maak meteen een afspraak via 0800-1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. Zorg dat je je Burgerservicenummer (BSN) bij de hand hebt als je belt. Je kunt ook een afspraak maken via coronatest.nl. Zorg dan dat je je DigiD bij de hand hebt.

Preventie

Wat moet je doen om te voorkomen dat je het coronavirus krijgt of verspreidt?

Kijk op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie: COVID-19 | RIVM

 • Bij klachten: laat je zo snel mogelijk testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Vermijd drukte.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.
 • Wees extra voorzichtig als je ouder dan 70 bent of in een risicogroep valt. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.
 • Draag een mondkapje in het OV, openbare ruimten en winkels.
Mutatie

Wat betekent het dat er een mutatie van het virus is?

Virussen muteren, met als doel het menselijk immuunsysteem te slim af te zijn. Een mutatie betekent dat een virus een heel klein beetje veranderd is. Het is dus nog wel hetzelfde soort virus, maar kan bijvoorbeeld minder goed herkend worden door het immuunsysteem.

In december werd bekend dat in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe versie van het coronavirus is ontstaan. Het virus dat in het Verenigd Koninkrijk werd aangetroffen is niet gevaarlijker, maar is wel besmettelijker dan de oorspronkelijke variant. Deze variant van het coronavirus is inmiddels ook aanwezig in Nederland. In het OMT-advies dat in januari verscheen, staat dat naar schatting een op de tien mensen met corona de Britse variant onder de leden heeft. Dit kan in februari oplopen tot 50 procent en in maart leiden tot een derde golf. De experts pleiten dan ook voor aanvullende coronamaatregelen.

Naar verwachting worden mensen die deze Britse variant hebben niet zieker. Volgens experts is er geen reden om aan te nemen dat de vaccins minder goed zouden werken voor deze variant.

Gevaar Corona & lyme

Waarom moet ik als chronische lymepatiënt het coronavirus er niet bij krijgen?

Het coronavirus kun je naast chronische lyme zeker niet gebruiken. Naast de acute vormen van het virus, wat vooral gaat om infectie van de longen, maar ook infectie van de hersenen en ontsteking van de hartspier komen bij corona voor, kan het coronavirus ook langdurige symptomen geven van verschillende orgaansystemen. Zoals ernstige vermoeidheid, hoofdpijn, spierzwakte, verlies van reuk en smaak, benauwdheid, maar ook neurologische symptomen. Dit is het laatste waar je op zit te wachten, wanneer je al chronisch (ernstig) ziek bent. Houd je dus goed aan de maatregelen.

Lyme & Vaccin

Moet ik met (chronische) lyme een vaccin nemen tegen het coronavirus?

Dit is niet verplicht. Je neemt een vaccin voor jezelf en/of voor anderen.

 • Wanneer je chronisch ziek bent, kun je extra kwetsbaar zijn voor een ernstiger beloop van corona en misschien ook voor een chronisch beloop.
 • Vaccinatie beschermt vooral tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname en het vermindert volgens sommige studies ook de kans op overdracht van het virus van de ene persoon op de andere. Het risico op een infectie met klachten en op besmetting van anderen blijft wel bestaan. Als je gevaccineerd bent, kun je dus nog steeds besmet raken met het coronavirus.
 • Er zijn patiënten die zich zorgen maken over de bijwerkingen op de lange termijn en de veiligheid van het vaccin. De vraag ‘moet ik wel of niet een vaccin nemen tegen het coronavirus?’, is een vraag die we voor jou niet kunnen beantwoorden. Dit is een individuele beslissing en afweging die iedereen voor zichzelf maakt. Mocht je vragen hebben over de keuze, twijfelen of wil je juist graag het vaccin krijgen, raden wij je aan dit te bespreken met je huisarts of specialist. Waarschijnlijk worden mensen die een extra risico lopen, door hun huisarts opgeroepen voor een vaccinatie.
Bijwerkingen vaccins

Hebben de coronavaccins bijwerkingen?

De vaccins kunnen bijwerkingen hebben.

De bijwerkingen van het BioNTech/Pfizer vaccin kun je hier vinden: Comirnaty, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) (europa.eu).

De bijwerkingen van het Moderna/NIAID vaccin vind je hier: Vaccin in het kort: COVID-19 Vaccin Moderna | Publicatie | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg-meb.nl)

Veel mensen hebben pijn in hun arm na het zetten van de injectie. Ook geven sommige mensen aan zich moe te voelen na de injectie of hoofdpijn te krijgen. De bijwerkingen werden door de meeste mensen als licht of matig ervaren en verdwenen meestal binnen een paar dagen na de vaccinatie. Deze bijwerkingen zijn vergelijkbaar met andere vaccinaties.

Vaccineren na besmetting

Ik heb al corona gehad, heeft het dan nog zin om me te laten vaccineren?

Het advies is dat ook mensen die al COVID-19 hebben gehad zich laten vaccineren.

Corona door vaccinatie

Kun je het coronavirus krijgen door de vaccinatie?

Nee, dat kan niet. Het kan wel zijn dat je je even wat minder goed voelt na de vaccinatie, net als bij de griepprik.

Thuisblijven klachten na vaccinatie

Moet iemand die gevaccineerd is bij klachten thuisblijven en zich laten testen op corona?

Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich laten testen als diegene klachten heeft die passen bij corona. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 95% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Het is daarom ook na vaccinatie belangrijk dat je thuisblijft en je laat testen bij klachten die bij corona passen.

Als je binnen een of twee dagen na de vaccinatie last krijgt van milde klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en verhoging kan dit een bijwerking van de vaccinatie zijn. De bijwerkingen gaan binnen enkele dagen over. Heb je naast deze milde klachten óók andere klachten die passen bij corona (zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid, reuk en/of smaakverlies)? Of heb je contact gehad met iemand met corona? Laat je dan testen.

Hogere kans op corona met lyme

Lopen mensen met (chronische) lyme een hogere kans om het coronavirus te krijgen, dan mensen zonder (chronische lyme)?

Het eenvoudige antwoord daarop is, dit weten we nog niet. COVID-19 is een nieuw virus en onderzoeksresultaten zijn daarom nog zeer beperkt. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de vraag of (chronische) lymepatiënten een hoger risico hebben om corona te krijgen dan mensen zonder (chronische) lyme.

Zieker door corona en lyme

Wanneer je chronische lyme hebt, kun je dan zieker worden van het coronavirus?

Er is nog geen onderzoek gedaan naar chronische lyme in combinatie met het coronavirus en wat dit voor het verloop van beide ziekten betekent. We raden mensen aan om zich aan de maatregelen te houden. Tevens vinden we het verstandig als chronische lymepatiënten extra voorzichtig zijn, omdat je met een chronische ziekte extra kwetsbaar bent.

Risicogroep

Behoor ik met (chronische) lyme en of andere tekenbeetinfecties tot de risicogroep?

al je in een hoogrisicogroep (ook wel ‘kwetsbare groep’ geheten), dan gelden de adviezen om jezelf extra goed te beschermen.

De groepen die door het RIVM worden aangemerkt als risicogroep zijn:

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar 
  Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Ook in Nederland is de helft van de patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen ouder dan 69 jaar. Van de overledenen (die getest zijn) is driekwart ouder dan 76 jaar.
  Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden, lopen meer risico dan vitale ouderen.
 • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten
  Volwassenen met bepaalde  onderliggende aandoeningen hebben ook een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat om (één van) de volgende  aandoeningen:
 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
 • Mensen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
 • Mensen die een bloedziekte hebben.
 • Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.
 • Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.
 • Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
 • Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.
 • Mensen met een hivhumaan immunodeficientievirus -infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
 • Mensen met ernstige leverziekte.
 • Mensen met zeer ernstig overgewicht.

Chronische of acute lymeziekte staat hier niet bij genoemd, wat niet wil zeggen dat deze patiënten geen hoger risico hebben op een ernstig beloop van het coronavirus of op een chronisch beloop van het coronavirus. Dit weten we niet. Dus ben je onder behandeling voor lyme, ben je momenteel ziek of heb je chronische lyme dan zou je kunnen overwegen om de aanvullende adviezen voor risicogroepen op te volgen. Deze zijn te vinden op de website van het RIVM: Risicogroepen en COVID-19 | RIVM

Heb je hierover vragen of zorgen dan kun je dit bespreken met je huisarts of specialist.

Meer info

Meer informatie over het coronavirus en vaccins

Wil je meer informatie over het coronavirus?

Wil je meer weten over coronavaccins?