menu

Kinderen & Lyme

Kennisbank

In onze kennisbank kun je relevante informatie en links vinden rondom kinderen & lyme.

Door buiten te spelen, te sporten of (huis)dieren te knuffelen kunnen kinderen een of meerdere tekenbeten oplopen. Teken zijn niet alleen te vinden in het bos, maar ook in het park, de duinen, het gras, je tuin of zelfs in eigen huis. Kinderen kunnen op die manier een tekenbeet oplopen. Kinderen weten vaak niet dat zij bepaalde gebieden beter kunnen vermijden en zichzelf (of met hulp) dienen te controleren. Daarnaast weten zij vaak ook niet hoe teken eruit zien en hoe zij tekenbeten kunnen voorkomen. Een andere doelgroep zijn de kinderen die de Borrelia-bacteriën al vanaf hun geboorte bij zich dragen doordat hun moeder besmet is geraakt, maar waarbij de ziekte van Lyme vaak pas tot uiting komt bij een verzwakt immuunsysteem.

Lyme symptomen bij kinderen

Wisselende klachten

De klachten bij kinderen kunnen in principe hetzelfde zijn als bij volwassenen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen klachten ervaren die kunnen verschillen per persoon, per periode, dag of uur. Al worden vermoeidheid, pijnen, overgevoeligheden, cognitieve en gedragsproblemen het snelst opgemerkt, doordat het kind veel huilt, het zich anders gedraagt of op een wat oudere leeftijd niet goed meer mee kan komen met de rest van de klas. Kleine kinderen kunnen hun klachten vaak niet goed benoemen, dit kan het extra moeilijk maken om de ziekte van Lyme en/of een co-infectie te ontdekken. Soms zullen zij niet in de gaten hebben dat verschijnselen als bijvoorbeeld tintelingen, oorsuizen, dove plekken en andere klachten niet normaal zijn. Hierdoor kan het zijn dat het kind niet zal melden als het klachten ervaart of niet goed kan beschrijven welke klachten er zijn. Een andere reden voor het niet herkennen van klachten is als andere gezinsleden het niet herkennen, omdat zij die klachten ook hebben en deze als ‘normaal’ beschouwen. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb ook wel eens buikpijn en hoofdpijn’.

Er kan nogal eens ten onrechte de conclusie getrokken worden dat kinderen klagen om aandacht te krijgen. De wisselende klachten maken het voor ouders en artsen extra moeilijk om kinderen te begrijpen. De ziekte van Lyme kan bij kinderen een dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD en autisme lijkend beeld geven. Bij tieners en adolescenten wordt deze link tevens gelegd bij het ervaren van een depressie en suïcidaliteit.

Medisch

A controlled study of cognitive deficits in children with chronic Lyme disease (2001)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11748319/

Omvang en gevolgen van chronische aandoeningen bij kinderen (2007)https://link.springer.com/article/10.1007/BF03061684

Jeugdhulpverlening

(wetenschappelijke) artikelen en video’s over kinderen met de ziekte van Lyme en gezinsproblematiek.

(wetenschappelijke) artikelen en video’s over kinderen met de ziekte van Lyme en gezinsproblematiek.

Hoe kan jeugdhulpverlening aansluiten op de specifieke behoeften van jonge lymepatiënten? – Angela Drenth (2017)

Onderzoek naar welke kennis, houding en vaardigheden medewerkers van jeugd-hulpverlenende instanties nodig hebben, om jongeren met lyme en hun gezinssysteem te kunnen ondersteunen.

Onderzoeksrapport lyme en jeugdhulpverlening: Angela Drenth (2017)

In dit onderzoeksrapport wordt beschreven welke kennis, houding en vaardigheden medewerkers van jeugdhulpverlenende instanties X,Y en Z nodig hebben, om jongeren van veertien tot eenentwintig jaar en hun gezinssysteem te kunnen ondersteunen, bij hun ondersteuningsbehoeften op het gebied van de ziekte van Lyme.

Rechten ouder en kind

Uitzending van nieuwsuur Ouders ernstig zieke kinderen beschuldigd van kindermishandeling (2016)

Een Vandaag Ouders Lyme-patiënten verdacht van kindermishandeling (2017)

Sociaal-maatschappelijke gevolgen en kwaliteit van leven in Nederland bij kinderen en jongvolwassenen opgegroeid met een chronische aandoening (2007)https://link.springer.com/article/10.1007/BF03061703