menu

Kinderen & Lyme

Kennisbank

In onze kennisbank kun je relevante informatie en links vinden rondom kinderen & lyme.

Jeugdhulpverlening

(wetenschappelijke) artikelen en video’s over kinderen met de ziekte van Lyme en gezinsproblematiek.

(wetenschappelijke) artikelen en video’s over kinderen met de ziekte van Lyme en gezinsproblematiek.

Hoe kan jeugdhulpverlening aansluiten op de specifieke behoeften van jonge lymepatiënten? – Angela Drenth (2017)

Onderzoek naar welke kennis, houding en vaardigheden medewerkers van jeugd-hulpverlenende instanties nodig hebben, om jongeren met lyme en hun gezinssysteem te kunnen ondersteunen.

Onderzoeksrapport lyme en jeugdhulpverlening: Angela Drenth (2017)

In dit onderzoeksrapport wordt beschreven welke kennis, houding en vaardigheden medewerkers van jeugdhulpverlenende instanties X,Y en Z nodig hebben, om jongeren van veertien tot eenentwintig jaar en hun gezinssysteem te kunnen ondersteunen, bij hun ondersteuningsbehoeften op het gebied van de ziekte van Lyme.

Rechten ouder en kind

Uitzending van nieuwsuur Ouders ernstig zieke kinderen beschuldigd van kindermishandeling (2016)

Een Vandaag Ouders Lyme-patiënten verdacht van kindermishandeling (2017)

Sociaal-maatschappelijke gevolgen en kwaliteit van leven in Nederland bij kinderen en jongvolwassenen opgegroeid met een chronische aandoening (2007)https://link.springer.com/article/10.1007/BF03061703

Medisch

A controlled study of cognitive deficits in children with chronic Lyme disease (2001)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11748319/

Omvang en gevolgen van chronische aandoeningen bij kinderen (2007)https://link.springer.com/article/10.1007/BF03061684