menu

Eerste aanwijzing dat chronische neuro-lyme kan bijdragen aan het ontstaan van andere neurologische aandoeningen

De klinische verschijning van klachten door de ziekte van lyme wordt voornamelijk gekenmerkt door neurologische aandoeningen: moeheid, pijn, geheugenproblemen etc. Deze neurologische aandoeningen zijn mogelijk gerelateerd aan ontstekingsreacties in het centrale en perifere zenuwstelsel. In het latere stadium van wat wordt genoemd Lyme neuroborreliosis (neuro-Lyme) zou dit zelfs kunnen lijden tot angststoornissen, depressie, schizofrenie en dementia-achtige syndromen.

Ontstekingsreacties

In een van de eerste mechanistische studies, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Neuroinflammation, wordt gekeken hoe zulke ontstekingsreacties nader beschreven worden.

In de hersenen en het ruggenmerg zijn microglia-cellen aanwezig die betrokken zijn bij het afweersysteem tegen ontstekingen. Een eiwitreceptor complex van deze cellen (FGFR/FGF) is betrokken bij het ontstaan van ontstekingsreacties.

In deze studie met primaire microglia-cellen van resusapen is onderzocht in hoeverre blootstelling aan Borrelia burgdorferi bacteriën leidt tot stimulering van ontstekingsfactoren (cytokines en chemokines). Het blijkt dat in aanwezigheid van de levende bacterie diverse fibroblast growth factors* (FGFs) gestimuleerd worden en reageren met de FGFR-receptor, wat leidt tot het vrijkomen van diverse ontstekingsfactoren. Daarnaast worden andere FGFs die juist beschermen tegen het ontstaan van ontstekingsfactoren geremd. Ook in aanwezigheid van niet-levende bacteriën worden vergelijkbare reacties gezien.

Dit onderzoek is een eerste aanwijzing dat chronische neuro-lyme kan bijdragen aan het ontstaan van andere neurologische aandoeningen door verhoging of verlaging van FGF.

Het is van belang te weten dat dit een studie met cellen is en dat verder onderzoek nodig zal zijn om deze relatie verder aan te tonen.

 

*FGFs zijn groeifactoren (eiwitten) die specifiek reageren op fibroblasten door het hele lichaam. Fibroblasten produceren de bouwstoffen van bindweefsel, dat overal in het lichaam te vinden is.

Lees hier het onderzoek: The FGF/FGFR system in the microglial neuroinflammation with Borrelia burgdorferi: likely intersectionality with other neurological conditions | Journal of Neuroinflammation | Full Text (biomedcentral.com)

Eerste aanwijzing dat chronische neuro-Lyme kan bijdragen aan het ontstaan van andere neurologische aandoeningen