menu
Tekst: Eric Kollen

Gezocht: Vergader-activisten

De Lymevereniging zoekt mensen die de belangen van onze community willen behartigen door lid te worden van een cliëntenraad van het UWV. Vergaderen, stukken lezen, signaleren van problemen en deze bespreekbaar maken. Een halve of hele dag per week, soms taai werk. Maar je krijgt interessante training en scholing, je kunt je netwerk op- of uitbouwen, en soms kun je bijdragen aan een schot in de roos, waar tienduizenden mensen met een beperking voor de rest van hun leven mee geholpen zijn.

Gezocht: Vergader-activisten

De Werkgroep Uitkeringen van de Lymevereniging is op zoek naar vrijwilligers die plaats willen nemen in een van de cliëntenraden van het UWV. Deze cliëntenraden behartigen de belangen van alle mensen die op het UWV zijn aangewezen, onder wie mensen met de ziekte van Lyme en andere tekenbeetziekten die arbeidsongeschikt zijn of hun werk zijn kwijtgeraakt.

Je moet daarvoor zelf UWV-cliënt zijn of een UWV-cliënt vertegenwoordigen. Houd er rekening mee dat je ongeveer een halve tot hele dag in de week aan dit vrijwilligerswerk zult besteden. Je werkzaamheden bestaan uit: vergaderen, stukken lezen, telefonisch en e-mailoverleg, bijeenkomsten bijwonen en trainingen volgen.

De vereisten voor dit werk zijn:

· Je kunt aan lange vergaderingen deelnemen, je kunt grote hoeveelheden informatie verwerken en je kunt je helder uitdrukken.

· Je kunt goed samenwerken in een groep zeer uiteenlopende mensen, binnen een sfeer van wederzijdse acceptatie.

· Je bent bereid om je te verdiepen in de relevante wet- en regelgeving door middel van de training die UWV daarvoor aanbiedt.

· Je kunt je verplaatsen naar andere locaties (als je dat niet zelfstandig kunt, zorgt het UWV voor je vervoer).

Je onderhoudt contact met je achterban, via de werkgroep Uitkeringen en samen met de andere vrijwilligers die zich aanmelden voor een plaats in een van de cliëntenraden.

 

Achtergrondinformatie

Mensen die door hun chronische ziekte of beperking niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud zijn aangewezen op het UWV. Bij de dienstverlening van het UWV aan hen gaat er veel verkeerd. De krant geeft daarvan bijna dagelijks voorbeelden.

Voor onze achterban is het verkrijgen van een arbeidsongeschiktheids- of Wajong-uitkering een van de grootste problemen waar men tegen aanloopt. Het in de wet vastgelegde principe dat het uitsluitend gaat om de beoordeling van je feitelijke arbeidsongeschiktheid, en dat de diagnose van je klachten geen enkele rol speelt, blijkt in veel gevallen te worden genegeerd door keuringsartsen en arbo-deskundigen.

Veel mensen met lyme lopen in de praktijk aan tegen functionarissen die hun diagnose in twijfel trekken, het bestaan van chronische lyme ontkennen en geen geloof hechten aan de gezondheidsklachten die ze rapporteren. Soms mondt dat uit in een negatieve bejegening van de cliënt. Mede daardoor schiet het UWV tekort in haar dienstverlening, die zou moeten bestaan uit het verstrekken van een uitkering aan mensen die te ziek zijn om (fulltime) te werken.

De Werkgroep Uitkeringen probeert op allerlei manieren dit onrecht te herstellen, en een van de manieren waarop wij als lyme-community de dienstverlening van het UWV kunnen beïnvloeden is via de cliëntenraden.

Er is een centrale cliëntenraad (gevestigd in Amsterdam) en daarnaast hebben de elf UWV-districten een eigen, regionale cliëntenraad; er is dus altijd een cliëntenraad in het district waaronder jouw woonplaats valt. Elke raad heeft zestien leden. In veel van deze raden zijn vacatures en daarvoor kunnen wij als vereniging kandidaten voordragen. Als jij zitting neemt in een cliëntenraad, dan kan de vereniging jou voeden met signalen uit onze achterban en je ondersteunen bij de uitvoering van je taken. Daarnaast word je door het UWV ondersteund, met scholing, trainingen, een onkostenvergoeding en met specifieke ondersteuning die je nodig hebt als gevolg van je ziekte of beperking (denk aan vervoer, pauzes tijdens bijeenkomsten, een hotelovernachting als een bijeenkomst vroeg in de ochtend begint, een ligplaats tijdens een training, dieetlunch, etc.).

 

Invloed van de cliëntenraad

We zijn niet naïef. Een cliëntenraad kan het UWV niet dwingen het beleid compleet om te gooien omdat dat in het belang van onze achterban is; de invloed van een cliëntenraad is in feite behoorlijk beperkt. Maar de raad kan het UWV gevraagd en ongevraagd van advies dienen, de klantgerichtheid van de communicatie bevorderen en het beleid en de uitvoering daarvan becommentariëren vanuit het cliëntenperspectief.

En: steeds vaker kan de cliëntenraad een wezenlijk verschil maken en schrijnend onrecht herstellen. Onderstaand artikelen geven daarvan twee recente voorbeelden. https://www.trouw.nl/economie/uwv-stopt-met-terugvorderen-voorschotten-wia-uitkeringen~bd4e6d75/ https://www.trouw.nl/economie/hoe-juist-werken-tot-armoede-leidt-het-probleem-is-dat-toeslagen-loon-en-uitkering-niet-op-elkaar-zijn-afgestemd~b3ff1bd8/

 

Over de cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle klanten van UWV. Dus iedereen met een uitkering (zoals WW, WIA, WAO, Wajong, Ziektewet) of voorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een jobcoach) en iedereen die als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf.

Je krijgt een vergoeding van je onkosten (portokosten, kopiëren, telefoon, incidentele kinderopvang, kleine kantoorbenodigdheden e.d.).

Hier vind je de profielen van de raadsleden en een overzicht van de werkzaamheden en de vergoedingen (https://www.clientenraad-uwv.nl/raadslid). Daar staat ook de link naar deze brochure, waarin de vacatures (werkzaamheden en vereisten) gedetailleerd zijn omschreven: (https://www.clientenraad-uwv.nl/assets/upload/1719%20Clientenparticipatie-02009%20401(1).pdf).

Je kunt als lid van de Lymevereniging zitting nemen in een cliëntenraad van het UWV als je een uitkering krijgt van het UWV (wat voor uitkering dan ook) of als je een cliënt van het UWV vertegenwoordigt (bijvoorbeeld je kind, je partner of je broer/zus). Ook als je als werkzoekende staat ingeschreven bij UWV WERKbedrijf kom je in aanmerking.

In welke cliëntenraad kun je zitting nemen? Hier kun je zien in welke cliëntenraden vacatures zijn (https://www.clientenraad-uwv.nl/vacatures). De vacatures die je kunt vervullen zijn de vacatures waarachter ‘Cliëntenraad’ of ‘Ieder(in)’ staat, de Lymevereniging is aangesloten bij Ieder(in). Als je tevens lid bent – of wilt worden – van een vakbond, kun je ook de vacatures vervullen waarachter ‘FNV’ of CNV staat.

Als je je aanmeldt voor een vacature waarachter ‘Cliëntenraad’ staat, kan de Lymevereniging jou rechtstreeks voordragen bij het UWV. Als je wordt voorgedragen door Ieder(in), CNV of FNV, dan zullen deze organisaties zich een oordeel willen vormen over jouw geschiktheid. Bij Ieder(in) gaat dat door middel van een kort telefoongesprek.

 

Belangstelling?

Als jij je kunt voorstellen om dit vrijwilligerswerk te gaan doen of als je er graag meer over wilt weten, stuur dan een e-mail naar eric.kollen@lymevereniging.nl met je naam, adres en telefoonnummer. Dan neemt iemand van de Werkgroep Uitkeringen contact met je op en dan kunnen we kennismaken. Graag tot dan!