menu

Het aantal gevallen van de ziekte van Lyme in de UK is drie keer hoger dan eerdere schattingen

In nieuw onderzoek werden de anonieme medische dossiers van 8,4 miljoen mensen uit het Verenigd Koninkrijk geanalyseerd. De onderzoekers voorspellen dat het totale aantal diagnoses van de ziekte van Lyme in de UK in 2019 boven de 8.000 zou kunnen uitkomen, vergeleken met eerdere schattingen van tussen de 2.000 en 3.000 jaarlijkse diagnoses.

Actueel

De ziekte van Lyme geeft veel symptomen, waardoor het moeilijk is om een ​​diagnose te stellen. Vroege symptomen kunnen vergelijkbaar zijn met die van een griep en ongeveer een kwart van de gevallen ontwikkelt een cirkelvormige rode uitslag rond de beet. Voor een volledige klinische diagnose is een bloedtest vereist, maar uit de studie bleek dat meer dan de helft van de patiënten in 2012, het meest recente jaar met volledige gegevens, werden behandeld met “vermoedelijke” of “mogelijke” ziekte van Lyme.

Uit het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift BMJ Open, bleek dat de helft van de besmettingen plaatsvond tussen juni en augustus. Hoewel er tijdens de onderzochte periode diagnoses in alle regio’s van de UK waren, had Schotland het hoogste aantal gevallen, 27% van het totaal. De auteurs suggereren dat dit te wijten kan zijn aan het nattere klimaat en de populariteit bij wandelaars. Het zuidwesten en het zuiden van Engeland registreerden ook een hoger dan gemiddeld aantal gevallen. Uit de gegevens bleek dat het aantal diagnoses tijdens de bestudeerde periode bijna vertienvoudigde. Dit, aldus de onderzoekers, was deels te wijten aan verhoogde voorzichtigheid bij huisartsen en een groter publiek bewustzijn. “Het exacte aantal is niet zo belangrijk,” zegt Dr. Victoria Cairns, de hoofdauteur van de studie. “Het punt is dat het veel is, dat het overal is en dat is waarom mensen goed geïnformeerd moeten worden.” Dr. Anne Cruikshank, van het Royal College voor huisartsen stelt: “Deze getallen zijn geen grote verrassing voor degenen onder ons die op de hoogte zijn van de ziekte van Lyme.

Ik verwacht dat het cijfer van 8.000 misschien een onderschatting is, omdat de gegevens aantonen dat de positieve laboratoriumresultaten om de vijf jaar zijn verdubbeld.” Dr. Jack Lambert, hoogleraar geneeskunde in het Mater-ziekenhuis in Dublin, is het daarmee eens. “Ik denk dat dit het topje van de ijsberg is, maar deze publicatie is een goede stap.” Lambert, die patiënten behandelt met chronische lyme, zegt dat hij bezorgd is dat de Nice-richtlijnen onvoldoende zijn voor de behandeling van mensen met aanhoudende symptomen. “De richtlijnen van Nice hebben de ziekte van Lyme gebagatelliseerd. We moeten het hele proces van Nice heroverwegen.“

Bron

Studie

Ongeveer een kwart van de besmette gevallen ontwikkelden een E.M. rondom de beet van een geïnfecteerde teek.