menu
Reactie Lyme Prospect Onderzoek

Reactie Lyme Prospect Onderzoek

LymeProspect Onderzoek

In eBiomedicine publiceren onderzoekers de resultaten van het LymeProspect onderzoek. In dit onderzoek zijn ruim 1100 mensen één jaar gevolgd vanaf de start van behandeling voor Lymeziekte. Daarbij zijn zij vergeleken met een groep mensen zonder lymeziekte en een groep mensen met tekenbeet zonder lymeziekte. Het doel van het onderzoek was het opsporen van factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van chronische klachten door Lymeziekte.

Resultaten

Overduidelijke biologische, genetische of klinische oorzaken voor blijvende klachten konden de onderzoekers niet uit de resultaten halen. De onderzoekers van Radboudumc, Amsterdam UMC en RIVM zagen wel een bepaalde immuunreactie (lagere IL-10) tegen de lyme bacterie iets vaker in het bloed van mensen die klachten hielden. Een andere (MBL2) immuundeficiëntie verwees mogelijk naar een ernstiger infectie bij patiënten die hun blijvende klachten toeschreven aan Lyme. Vermoeidheid, concentratiestoornissen en pijn komen vaker voor bij mensen met lymeziekte. Bij 27% van de behandelde patiënten blijven deze klachten aanwezig (1 op 4). Klachten bij de start van de studie lijken bij mensen met lymeziekte een voorspeller voor aanhoudende klachten, maar dit verband komt ook in de groep mensen zonder lymeziekte voor. Bovendien blijkt ook bij 21% van de gezonde mensen deze klachten voor te komen (1 op 5).

Discussie

De opzet van deze studie kende een aantal beperkingen.

  • De grootste groep deelnemers werd met een vroege (lokale) vorm van lymeziekte behandeld met antibiotica. Dit geeft een grotere kans op volledig herstel. Bij een kleine subgroep patiënten met gedissemineerde ziekte van Lyme hield namelijk 34% klachten.
  • De vragenlijsten die zijn afgenomen zijn niet allen geschikt om goed onderzoek te doen naar de ziekte van Lyme. Om goed onderscheid te maken tussen klachten die iedereen wel eens heeft, en de symptomen en ziektelast behorend bij de ziekte van Lyme, is verdieping en meer onderscheidend onderzoek nodig.
  • De hypothese dat ziekte-overtuigingen bijdragen aan het persisteren van symptomen, is meegenomen in deze studie en onderschrijven we niet. Deze hypothese is nationaal en internationaal onderwerp van veel wetenschappelijk kritiek en gebaseerd op cirkelredenatie en het omdraaien van oorzaak en gevolg.
  • De ervaren ernst van symptomen is een voorspeller, maar dit hangt onder andere samen met gedissemineerde lymeziekte (deze groep heeft daadwerkelijk meer pijn en andere symptomen aan het begin van de studie). Dit verband met ervaren ernst is er niet in een controlegroep, waarmee het al duidelijk wordt dat het een fysieke oorzaak heeft.De auteurs constateren in de discussie dan ook:

 

“Altogether, to what extent the predictive value of B-IPQ in the primary analysis reflected more negative illness perceptions, perhaps being more pronounced in patients with more obvious LB symptoms, or the actual burden of the LB manifestation, remained indecisive.”

 

Hoopgevend is de suggestie aan het eind van het artikel, dat de resultaten richting geven aan toekomstig onderzoek. Daarbij worden in het bijzonder immunologische reacties genoemd om nader te onderzoeken. LV en STZ van mening dat er meer biomedisch onderzoek noodzakelijk is.

 

Een reactie die in detail zal ingaan op het onderzoek en de resultaten van LymeProspect, volgt nog.

 

Uw ervaring 

Heeft u deelgenomen aan het LymeProspect Onderzoek en nog vragen, mededelingen of opmerkingen bij de gepubliceerde resultaten van het LymeProspect onderzoek?

Met uw ervaring kunt u helpen om toekomstig onderzoek te verbeteren. Graag horen wij uw verhaal. U kunt een mail sturen naar: onderzoek@tekenbeetziekten.nl of info@lymevereniging.nl.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The Lancet.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft het RIVM een persbericht uitgegeven.

 

 

Alt=