menu

Peiling ‘Lyme als beroepsziekte’

De Werkgroep Juridische Belangenbehartiging van de Lymevereniging wil graag weten hoeveel mensen in Nederland lyme hebben gekregen als gevolg van hun werk. En we willen ook graag weten hoe werkgevers omgaan met hun zorgplicht ten aanzien van dit risico (deze zorgplicht geldt ook wanneer er sprake is van vrijwilligerswerk). Wat ze van tevoren doen, door voor te lichten en beschermende materialen uit te reiken of te adviseren. En wat ze achteraf doen, door de infectie te melden bij de autoriteiten en door aansprakelijkheid te erkennen en door de geleden schade te vergoeden.

Peiling ‘Lyme als beroepsziekte’

Wij zijn benieuwd naar jouw mening! Help jij ons mee?

Deze vragenlijst is gemaakt door de Werkgroep Juridische Belangenbehartiging. Alvast heel hartelijk bedankt voor je medewerking!

Wij hebben als werkgroep sterk de indruk dat er lang niet genoeg aandacht is voor lyme-risico’s op het werk. Hoewel we soms hoopgevende berichten krijgen over werkgevers die heel serieus aan preventie doen, en soms zelfs de lyme-infecties onder hun medewerkers systematisch monitoren, lijkt ook menig werkgever zijn zorgplicht te verwaarlozen en de verantwoordelijkheid voor de gevolgen te ontlopen. En we denken dat veel werkgerelateerde lyme-infecties niet worden gemeld bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Maar is dat inderdaad zo?

Als jij de ziekte van Lyme hebt en jij denkt dat die ziekte bij jou het gevolg kan zijn van je werk, dan willen we je vragen om deze vragenlijst in te vullen.