menu

Moedergroep voor Mantelzorgende Moeders 1 oktober 2022

Op 1 oktober komen we voor de 15e keer bij elkaar in Haarlem. Wij willen een dag en een plek creëren waar moeders energie van kunnen krijgen. We worden die dag ook verzorgd qua catering. Heerlijk een dag voor jezelf. Het luisteren naar elkaar en ondersteunen van elkaar vinden we belangrijk. We zijn blij dat we niet meer hoeven te zoomen. Als het in levenden lijve lukt, ervaren we meer verbinding en diepgang.

Alle Moeders van alle leeftijden die een kind met lyme verzorgen, zijn van harte welkom!

Info:
Datum: 1 oktober 2022
Tijd: 10:45 tot 15:15 (incl. pauze)
Plaats: Haarlem
Thema: ‘’Kan je leven stil staan?’’
Aanmelden: bij Joe Lie via moedergroep1@lymevereniging.nl

Moedergroep voor Mantelzorgende Moeders 1 oktober 2022

Moedergroep 1 oktober

Het thema is deze keer:

“Kan je leven stilstaan”

Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens de opmerking gekregen over het kind dat ziek is: “Maar dan staat zijn/ haar leven stil…”
Hierover zullen we ervaringen en ideeën uitwisselen.

Activiteit:
De dag beginnen we altijd met een activiteit met betrekking tot het thema. Bij het thema schuld hebben we een keer een zak stenen aan elkaar doorgegeven. Deze zak stenen symboliseerde het schuldgevoel dat je kan hebben , maar ook naast je neer kan zetten.
Het thema voor deze keer is een verrassing!

Wie zijn wij:
We zijn een groep van 9 moeders. Het komende jaar wordt de groep (evenals vorige jaren) geleid door Joe Lie, zij wordt bijgestaan door elke keer een andere moeder. Deze keer heeft Elly de dag mee voorbereidt en zij zal op de dag zelf ook ondersteunen. Annemiek ondersteunde Joe Lie de afgelopen 2 jaar, maar heeft het nu druk met het voorzitterschap van de Lymevereniging. Dankjewel Annemiek!

Deze groep hebben we opgericht omdat we veel onbegrip hebben ondervonden. Bijvoorbeeld: op scholen, bij artsen, familie en vrienden. Lyme is heel moeilijk te begrijpen omdat de gezondheid in golfbewegingen gaat. Doordat wij weinig steun kregen leek het ons geweldig om een moedergroep op te richten. Onze 1e bijeenkomst was op 30 maart 2019.

Als je mee wilt doen kijken we uit naar je komst!

Ook voor extra informatie kun je een e-mail sturen naar Joe Lie: moedergroep1@lymevereniging.nl

Hartelijke groet en tot ziens,

Joe Lie en Elly