menu

Klassieke Borrelia-serologie helpt niet bij de diagnose van aanhoudende symptomen toegeschreven aan Lyme-borreliose, concluderen onderzoekers van het Radboudumc

De diagnose van Lyme-borreliose is gebaseerd op het twee stappentestprotocol met een Elisa en een Western blot test. Ongeveer 5-10% van de lymepatiënten meldt aanhoudende symptomen. Denk daarbij aan: chronische vermoeidheid, musculoskeletale pijn en cognitieve problemen van onbekende oorzaak na de antibioticabehandeling. Dit leidt tot aanzienlijke moeilijkheden bij verder diagnostisch onderzoek.

Nieuwe retrospectieve cohortstudie naar bruikbaarheid Lyme serologieEen nieuwe studie van onderzoekers van het Radboudumc heeft onderzocht of de lyme testen (serologie) onderscheid kunnen maken tussen patiënten met aanhoudende symptomen die worden toegeschreven aan de ziekte van Lyme en andere patiënten met Lyme-borreliose.

In de studie werden 162 bloedmonsters onderzocht uit vier subgroepen: patiënten met aanhoudende symptomen van Lyme (PSL), vroege Lyme-borreliose met erythema migrans (EM), patiënten die getest werden bij huisarts (GP) en gezonde controlepersonen (HC).

Bij het vergelijken van de IgG- en IgM-reactiviteit met de Western blot was IgG vaker positief in de groep met aanhoudende symptomen dan in de groep die bij de huisarts werd getest. De individuele antigeenreactiviteit was vergelijkbaar tussen de PSL-, EM-, of GP-groepen.

Het onderzoek concludeert dat serologisch onderzoek niet in staat is om de subgroep van patiënten met aanhoudende symptomen toegeschreven aan Lyme-borreliose te definiëren. Bovendien vertoont het huidige tweestappen testprotocol een grote variatie tussen verschillende fabrikanten bij deze patiënten.

Belangrijkste conclusies van het onderzoek1-Serologische testresultaten bij patiënten met aanhoudende symptomen toegeschreven aan Lyme verschilden aanzienlijk onder fabrikanten, wat de variatie in testresultaten kan verklaren tussen verschillende laboratoria.

2-De huidige serologische tests kunnen niet worden gebruikt om onderscheid te maken tussen patiënten met recente Lyme en patiënten met aanhoudende symptomen toegeschreven aan Lyme.

3-Het is niet mogelijk om op voorhand onderscheid te maken met serologisch onderzoek tussen patiënten die wel of niet zullen reageren op antibioticabehandeling.

Het belangrijkste is dat deze studie aantoont dat de huidige serologische tests niet helpen bij het definiëren van de chronische aard van Lyme-borreliose.
Daarom concluderen de onderzoekers dat serologisch onderzoek niets toevoegt aan het algoritme voor chronische Lyme.

Onopgeloste vragenEr zijn nog steeds onopgeloste vragen en er is aanvullend onderzoek nodig. Vooral om de specifieke antilichaamresponsen in de loop van de tijd te vergelijken bij goed gedefinieerde patiëntengroepen over het hele spectrum van Lyme-borreliose, inclusief patiënten uit verschillende geografische gebieden met aanhoudende symptomen toegeschreven aan de ziekte van Lyme.

Studie:

Life | Free Full-Text | Classical Borrelia Serology Does Not Aid in the Diagnosis of Persistent Symptoms Attributed to Lyme Borreliosis: A Retrospective Cohort Study (mdpi.com)

Alt=