menu
Tekst: Miranka Mud

Nieuw onderzoek in het laboratorium naar dapson en dapson-combinatiebehandeling is eind september gepubliceerd door dr. Richard Horowitz en collega’s. De studie biedt hoop op een meer effectieve behandeling van chronische lyme.

Borrelia biofilms

De in vitro studie (onderzoek in een reageerbuis) suggereert dat een combinatiebehandeling met dapson een nieuwe en succesvolle optie zou kunnen zijn om Borrelia biofilms te behandelen. Standaardbehandelingen voor de ziekte van Lyme bestaan uit korte kuren met orale antibiotica, maar de symptomen keren vaak terug na het stopzetten van de behandeling. Verschillende onderzoeken hebben gesuggereerd dat chronische symptomen te wijten kunnen zijn aan een zeer antibioticaresistente vorm van de B. burgdorferi bacterie, biofilms genaamd. Een biofilm is een laag micro-organismen, in dit geval Borreliabacteriën, die worden omgeven door zelfgeproduceerd slijm. De huidige antibiotica die worden gebruikt voor de ziekte van Lyme zijn niet goed in staat om deze biofilmvormen aan te pakken.

Studieresultaten

In de studie werd de effectiviteit van dapson tegen deze biofilmvormen van de bacteriën getest met zowel individuele- als combinatiebehandeling met verschillende geneesmiddelen, waaronder cefuroxim, doxycycline, rifampicine en azithromycine.

De resultaten toonden aan dat het gebruik van dapson alleen of in verschillende combinaties met de bovengenoemde geneesmiddelen, de biofilmvormen aanzienlijk verminderden.

Dubbelblind onderzoek in mensen is nodig om te testen of deze behandeling voor patiënten met chronische lyme effectief en veilig is.

Studie