menu
Actueel

Onrechtvaardige behandeling door UWV leidt tot verbetervoorstellen van patiëntenorganisaties

Vandaag hebben organisaties van patiënten met Long Covid, Lyme, Q-koorts en ME/CVS 22 voorstellen aangeboden aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze voorstellen zijn een bijdrage van de patiëntenorganisaties aan de uitvoering van de motie Van Kent van 12 april jl. In deze motie verzoekt de Tweede Kamer de regering tot een protocol te komen waarbij moeilijk objectiveerbare ziektes zoals Long Covid, ME/CVS, ziekte van Lyme en Q-koorts door het UWV bij keuringen in het kader van de Ziektewet en de WIA worden erkend en serieus genomen. De motie verzoekt dit protocol vooral samen met betrokken partijen zoals patiëntenorganisaties op te stellen.

De patiëntenorganisaties doen 22 voorstellen voor een nieuw protocol dat moet leiden tot een rechtvaardige behandeling van patiënten door erkenning van hun reële, chronische beperkingen bij de sociaal-medische beoordeling van arbeidsmogelijkheden en arbeidsgeschiktheid. De voorstellen moeten een eind maken aan de vaak negatieve ervaringen die patiënten opdoen bij hun contacten met het UWV.

Op dit moment voelen patiënten zich overgeleverd aan willekeurige visies en vooroordelen. Hun beperkingen worden dikwijls niet serieus genomen of onderschat. De gevolgen voor de levens van patiënten zijn ingrijpend: inkomensachteruitgang, verlies van werk en van kwaliteit van leven en grote onzekerheid.

De organisaties verzoeken minister Van Gennip om een gesprek over de voorgestelde maatregelen.

Contact

Voor nadere achtergronden en informatie kunt u contact opnemen met één van de contactpersonen.

  • Stichting Q-uestion, voor mensen met Q koorts
    Contactpersoon: mevrouw Caroline van Kessel, tel 06-2834 1854
  • Long Covid Nederland,
    Contactpersoon Joost Klappe, tel. 06-1305 1774
  • Steungroep Me en Arbeidsongeschiktheid

Contactpersoon Ynske Jansen, tel. 06-17488535

  • Lymevereniging
    Contactpersoon Gracia Pekel, tel 06-40758629

Bijlagen:

 

Brief minister van Gennip

Position Paper

Onrechtvaardige behandeling door UWV leidt tot verbetervoorstellen van patiëntenorganisaties