menu

Plannen en verslagen

Door onze inzet hebben we de afgelopen jaren veel bereikt. Als Lymevereniging strijden we voor betere diagnose en behandeling waarbij de patiënt centraal staat. Hiernaast richten we ons op voorlichting en het vergroten van de bekendheid van de ziekte van Lyme.

We verantwoorden graag hoe we werken. Elk jaar doen we dat in ons sociaal jaarverslag, in ons financieel jaarverslag en op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Daarnaast publiceren we om de drie jaar ons beleidsplan waarin we beschrijven waar wij ons op richten in de komende drie jaar. Alle verslagen van de afgelopen jaren kun je hier lezen.