menu

Preventiecampagne 2024

Aan het begin van de komende zomer laat de Lymevereniging vijftigduizend preventiefolders uitzetten in de informatierekken van 2.500 huisartsenpraktijken in heel Nederland. Op deze manier wordt een breed publiek  geïnformeerd over het risico op tekenbeten en over de beste manier om zichzelf te beschermen.

‌De Week van de Teek  is traditioneel altijd een belangrijk lyme preventiemoment geweest, omdat vroeger rond die tijd de teken in Nederland actief werden. Maar omdat het klimaat verandert, begint de lente in Nederland in de natuur minimaal één maand eerder dan vroeger. Ook zijn de teken al veel eerder actief. De afgelopen februarimaand was veruit de warmste februarimaand ooit. Maar  ook in de periode december-januari bleef de echte kou beperkt tot een of hooguit twee weken. In de rest van de winter een temperatuur boven de 5 graden heel normaal geworden. Dat is de temperatuur waarbij teken actief worden. Er is bij Tekenradar dan ook geen maand meer over waarin géén tekenbeten worden gemeld.

Tekenbetenpiek

Maar de piek valt nog altijd in de zomermaanden; driekwart van alle tekenbeten van het jaar wordt gerapporteerd in de periode van juni t/m september [1].

Meer teken, vaker besmet

Doordat het warmer wordt zijn teken niet alleen langer actief, er zijn er ook meer, en een steeds hoger percentage van hen draagt ziekteverwekkers (Borrelia burgdorferi wordt gevonden bij 29%, Rickettsia bij 23%, Neoehrlichia bij 5%, Babesia bij 4%, Borrelia miyamotoi bij 2%, Anaplasma bij 1% en het TBE-Virus bij <0,1% van de teken [2].

Meer buitenrecreatie, dus meer risico

Daarnaast brengen we vandaag de dag veel meer tijd door in de natuur dan twintig jaar geleden. Van 2013 tot 2018 steeg de bijdrage aan de economie van natuurgerichte recreatie en toerisme al met 40% [3], en toen moest de coronapandemie nog beginnen. Zoals de verkopers van fietsen en wandelschoenen maar al te goed weten, is de afgelopen jaren onze buitenrecreatie ontploft.

Risico in de achtertuin

De meeste tekenbeetmeldingen kwamen de afgelopen tien jaar uit Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland. In verhouding tot de bevolkingsomvang is het aantal gemelde tekenbeten het hoogst in Drenthe gevolgd door Gelderland, en het laagst in Zuid-Holland [4]. Maar in elke provincie zijn de getallen hoog, en overal stijgen ze. Kwamen teken vroeger met name voor in bossen en langs de kust, inmiddels zitten ze in parken en tuinen in heel Nederland. Het heeft niet zo heel veel zin om specifiek die mensen te waarschuwen die gaan fietsen in Drenthe, als je weet dat een derde van alle gemelde tekenbeten wordt opgelopen in de eigen achtertuin. Het is zinvoller om mensen te leren om zichzelf altijd te controleren na een verblijf in het groen, waar dat ook is.

Preventiecampagne 2024

Omdat iedereen in Nederland vandaag de dag meer risico loopt dan ooit op een beet van een geïnfecteerde teek, overal in het land en vooral in de zomermaanden, heeft de Lymevereniging voor 2024 ingezet op een intensieve preventiecampagne die loopt van half juni tot eind september. Gedurende die periode staan er 50.000 exemplaren van onze preventiefolder in de folderrekken van 2.500 huisartsenpraktijken in Nederland.

De firma IDS verzorgt al zesendertig jaar de schriftelijke informatievoorziening in de wachtkamers van huisartsenpraktijken. Je hebt die folderrekken vast wel eens gezien. In de eerste helft van juni plaatst de buitendienst van IDS onze preventiefolder in de rekken, waar ze dan de hele zomer blijven staan.

Heruitgave preventiefolder

We hebben onze preventiefolder twee jaar geleden opnieuw uitgegeven. De oude titel luidde: ‘Slim de natuur in’, maar gezien het toegenomen achtertuinrisico hebben we toen de titel veranderd in: ‘Slim naar buiten’. Toen onze folder uitkwam, hebben we zinvolle feedback gekregen vanuit de achterban. Op basis daarvan hebben we  voor deze campagne een nieuwe uitgave gemaakt. Daarin brengen we de tekenkaart nadrukkelijker onder de aandacht, we hebben één van de foto’s vervangen door een die passender is en op de voorpagina komt een afbeelding van een teek, zodat met name iemand die de folder in het voorbijgaan ziet liggen, in één oogopslag kan zien waar die over gaat. De folder wordt gedrukt op dunner papier, wat makkelijker is bij het transport en voordeliger bij het drukken en versturen. Je kunt de folder ook hier downloaden.

‌We hopen met deze actie bij te dragen aan het bewustzijn rondom tekenbeten, aan de kennis over hoe je die het best kunt voorkomen en vooral: aan een daling van het aantal nieuwe lyme-infecties in Nederland.

‌We wensen onze leden en alle andere mensen in Nederland een fijne en veilige zomer!


[1] 

[2] 

[3] 

[4]