menu
Tekst: Linda Heuveleman

Samenvatting podcast Lyme <--> Covid-19 - Linda Heuvelman

De Lymevereniging deelde onlangs op socialmedia een podcast waarin artsen spraken over Lyme en Covid-19. Omdat deze podcast Engels gesproken is, en het niet voor iedereen haalbaar is om 1 uur lang ergens naar te kijken, verzochten veel patiënten een vertaalde samenvatting te maken. Linda Heuveleman heeft zich vrijwillig aangeboden om dit te doen, hieronder delen wij haar introductie en hoofdpunten. Door op ‘samenvatting‘ te klikken kun je een uitgebreide versie lezen. Wij zijn Linda erg dankbaar dat zij deze vertaling en samenvatting heeft willen en kunnen maken.

Inhoudsopgave

Introductie…………………………………………………………………………………1

Hoofdpunten……………………………………………………………………………….2-3

samenvatting…………………………………………………………………………………4-10

Introductie

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de podcast.[1] Veel mensen met complexe chronische aandoeningen zoals de ziekte van Lyme en/of co-infecties[2] vragen zich af of zij, door hun aandoening, meer risico lopen op een ernstiger ziekteverloop als zij besmet raken met het corona virus (hierna te noemen COVID-19). Dit is de vraag die centraal staat in deze podcast. De artsen die hebben deelgenomen aan deze podcast zijn:

 • Sunjya Schweig, medeoprichter van The California Center for Functional Medicine (USA)
 • Richard Horowitz, oprichter van het Hudson Valley Healing Art Center (USA)
 • Steven Harris, oprichter van the Pacific Frontier Medical Center (USA)
 • Naturopaat (ND) Jacob Leone, oprichter van Focus Health Group (USA)
 • Ilene Ruhoy, oprichter van the Center for Healing Neurology (USA)

Hieronder volgen de hoofdpunten van de podcast en een meer uitgebreide samenvatting.

Hoofdpunten.

 • COVID-19 is een nieuw virus. Onderzoeksresultaten zijn daarom nog zeer beperkt. Op basis van de kennis van eerdere corona virussen, van de globale werking van het immuunsysteem en eerdere studies (bijv. naar de werking van sommige kruiden) geven de artsen in deze podcast adviezen. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat deze adviezen nog aangepast kunnen worden aan nieuwe onderzoeksresultaten.
 • Het lijkt er vooralsnog op dat lymepatiënten in het algemeen geen hoger risico lopen bij een besmetting met COVID-19. Mogelijk kan er bij lymepatiënten met een onderliggende afweerstoornis wel sprake zijn van een hoger risico. Dit geldt ook voor babesiapatiënten die vaak kampen met longproblemen en kortademigheid en soms ook een onderliggende immuundeficiëntie hebben. De groep van kinderen met PANS/PANDAS in het algemeen lijkt, net als lymepatiënten, geen groter risico te lopen. De zorgen zijn er voornamelijk voor de kinderen die naast PANDAS tevens een afweerstoornis hebben.
 • Als uit labuitslagen blijkt dat de immunoglobulinen binnen de normaalwaarden vallen dan kan dat opgevat worden als een goed teken. Het lichaam lijkt dan voldoende antistoffen aan te maken voor het kunnen bestrijden van een infectie.
 • Natural killer cellen, zo blijkt uit studies naar o.a. SARS, spelen een belangrijke rol in het bestrijden van de infectie. Veel chronisch lymepatiënten hebben een (te) lage CD57 waarde. Er kan echter geen informatie gegeven worden over het verband tussen de CD57 waarde (in het bijzonder die van de lymepatiënt) en het ziekteverloop bij een virale infectie omdat hier geen data over bekend zijn. Bovendien wijst Dr. Schweig erop dat een lage CD57 waarde niet meteen betekent dat de gehele NK-functie onderdrukt is. Bij sommige patiënten met een lage CD57 was de globale NK-functie wel normaal. Er kunnen vooralsnog dus geen conclusies worden getrokken over de relatie tussen een lage CD57 waarde en COVID-19.
 • COVID-19 gaat vaak gepaard met neurologische klachten. Bijvoorbeeld misselijkheid, overgeven en hoofdpijn. Patiënten melden cognitieve veranderingen. Dr. Ruhoy stelt dat van eerdere corona varianten bekend is dat zij binnen kunnen dringen in het centrale zenuwstelsel en zo terecht kunnen komen in de hersenstam. Mogelijk geldt dit ook voor COVID-19. Indien het virus inderdaad een neuro-invasieve potentie heeft kan dit op de lange termijn leiden tot postinfectieuze klachten. Ruhoy vermoedt dat we op termijn meer zullen horen hierover.
 • De artsen stellen dat het enerzijds goed is om het immuunsysteem te ondersteunen om zo een ‘gezonde’ inflammatoire reactie te krijgen om het virus adequaat te bestrijden. Anderzijds is het belangrijk voor mensen die kampen met een ‘overactief’ immuunsysteem (bijvoorbeeld omdat ze een onderliggende auto-immuunziekte hebben) om in te zetten op immuun-modulatie. Concreet gesteld geven zij de volgende tips:
  1. Vermijd jarisch herxheimer reacties om je immuunsysteem ten tijde van een corona crisis niet al te zeer te belasten.

   

  1. Zet in op stressreductie. Stress ondermijnt het immuunsysteem. Mediteren kan helpen om te ontspannen. Je kunt hierbij apps gebruiken als: ‘calm’, ‘headspace’, ‘buddhify’ & ‘breathwork’.

   

  1. Kruiden/supplementen/lichaamseigen stoffen kunnen bijdragen aan het versterken en moduleren van het immuunsysteem. Concreet benoemen zij:
  • Beta-glucan 3-6 (dit bevordert de aanmaak van NK-cellen).
  • Het mineraal zink (zink draagt bij aan het bestrijden van infecties) en vitamine C.
  • Immuunmodulerende middelen zoals bijvoorbeeld scutellaria baicalensis en antioxidanten als curcumine, groene thee extract en -in het bijzonder- glutathion. Volgens dr. Horowitz kan glutathion (en hij baseert zich hierbij op praktijkervaring met het middel) bijdragen aan het verminderen van kort-ademigheid en luchtwegklachten.
  • Kinderen, die in het algemeen minder ziek worden van COVID-19, hebben tevens een hoger melatoninegehalte dan volwassenen. Artsen denken dat er mogelijk een verband is tussen de mildere klachten en het melatoninegehalte. Dit kan interessant zijn voor lymepatiënten. Melatonine kun je kopen in de drogist maar je kunt het aanmaken ervan ook op natuurlijke wijze bevorderen. Bijvoorbeeld door ’s avonds het gebruik van computer en mobiel te beperken (i.v.m. het blauwe licht) en door op tijd naar bed te gaan.
  • Slaap is dus ook belangrijk en draagt bij aan het versterken van het immuunsysteem.

[1] Podcast lyme/COVID-19, verkregen via de Lymevereniging: https://nl-nl.facebook.com/lymevereniging/ (d.d. 02-04-2020). Opmerking: Dank aan de artsen die deze podcast mogelijk hebben gemaakt. De hoofdpunten zijn gebaseerd op de podcast en geven de belangrijkste ideeën en adviezen van de deelnemende artsen weer. Eventuele fouten in deze tekst zijn geheel voor de rekening van ondergetekende.

[2] Opmerking: Voor de leesbaarheid zal ik mij in het vervolg van de tekst beperken tot de benaming ‘lymepatiënten’.

 

Klik hier om de uitgebreide samenvatting te lezen