menu

Stijging aantal chronische Lymepatiënten

Wetenschappers voorspellen dat in 2020 het aantal mensen met chronische lymeklachten in Amerika zou kunnen oplopen tot bijna 2 miljoen.

Actueel

De ziekte van Lyme is een multi-systeem infectieziekte veroorzaakt door de Borrelia bacterie. Hoewel de meeste patiënten met succes worden behandeld door tijdige antibiotische therapie, wordt algemeen aangenomen dat een aanzienlijk aantal patiënten een falende behandeling ervaart. Zij blijven langdurige slopende symptomen houden, waaronder pijn, ernstige vermoeidheid, cognitieve stoornissen en andere symptomen.

In een recente studie schatten wetenschappers hoeveel mensen er momenteel zijn met chronische lymeklachten en hoe snel het aantal gevallen kan toenemen. Ze gebruikten hiervoor gegevens die waren verzameld door het Amerikaanse centrum voor ziektebestrijding en preventie (CDC). Net als eerdere schattingen van de ziektecijfers van lymeziekte, overlevingscijfers en voorbeelden van falende behandelingen. De bevindingen zullen van belang zijn voor epidemiologen en gezondheidseconomen die de ziektelast bestuderen in Amerika en elders en financiering rechtvaardigen voor meer onderzoek naar betere diagnose en behandeling van chronische lyme.

Bron