menu

Terugblik Algemene ledenvergadering 8 juli 2023

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de Lymevereniging. Zij bepaalt het beleid en benoemt en controleert het bestuur van de vereniging. Zaterdag 8 juli was het dan zover. Het bestuur en de leden kwamen, op een buitengewoon mooie locatie, bij elkaar om te spreken over verschillende belangrijke zaken. Iedereen die lid is van de Lymevereniging heeft zich aan kunnen melden en alle deelnemers hebben voorafgaand de agenda en vergaderstukken toegestuurd gekregen.

Op de agenda stonden onder meer de volgende punten:

  • Het verslag van de vorige ALV van 21 mei 2022
  • Het aftreden van Annemiek Voor in ’t Holt
  • Initiatief PostCovidNL
  • Beleidsplan 2023-2027 van het Nederlands Lyme-expertisecentrum (NLe)
  • Update richtlijnerziening lymeziekte
  • Voorstel Fred Verdult
  • Meerjarenbeleidsplan Lymevereniging 2023-2026
  • Jaarverslag 2022
  • Financieel jaarverslag 2022

Een hartelijk welkom

Na het nuttigen van een zeer uitgebreide lunch, bestaande uit heerlijk luxe belegde broodjes, gezonde salades, vruchtensappen en andere (warme) drankjes, begon de vergadering met een welkomstwoord door waarnemend voorzitter en penningmeester Dik den Hollander. Samen stonden we daarna een moment stil bij het ernstig lijden van alle chronische zieke lymepatiënten en aan hen die niet meer onder ons zijn.

Annemiek Voor in ’t Holt

Tijdens deze vergadering is Annemiek afgetreden als voorzitter. Het bestuur heeft hierbij stilgestaan en haar werd een mooie bos bloemen een doos chocolaatjes aangeboden. Wij willen Annemiek van harte bedanken voor haar inzet voor de vereniging. En we hopen nog lang met haar samen te mogen werken binnen verschillende werkgroepen.

Beleidsplan 2023-2027 NLe door Miranka Mud

Aan de hand van een PowerPoint presentatie gaf bestuurslid Miranka Mud een uitgebreide en kundige presentatie over het nieuwe beleidsplan van het Nederlands Lyme-expertisecentrum. Zo sprak zij onder andere over wat er tot nu toe is bereikt en wat het NLe de komende jaren wil gaan doen: gezamenlijke behandelstudies, kennisuitwisseling, verbeteren patiëntenparticipatie binnen onderzoek en andere. Ook kregen de aanwezige leden een update over de lopende onderzoeken voor de chronisch lymepatiënt. Het was een zeer leerzame presentatie. Na ruime tijd voor het stellen van vragen, werd het beleidsplan van het NLe door alle lymepatiënten in de zaal goedgekeurd. En alle lof aan Miranka voor haar enorme inzet op het gebied van medische zaken.

Meerjarenbeleidsplan 2023-2026

Het bestuur stond de afgelopen maanden voor de taak een beleidsplan te ontwikkelen voor de komende jaren. Een plan waar uiteraard goed over nagedacht moest worden en veel over gesproken moest worden. Het was hard werken, maar met een goed resultaat. Met trots presenteerde het bestuur dan ook het meerjarenbeleidsplan 2023-2026. Alle bestuursleden zijn achtereenvolgens aan het woord geweest om hun persoonlijke aandachtsgebied toe te lichten. Het beleidsplan is door de leden aangenomen, wat betekent dat de vereniging de komende jaren kan groeien, ontwikkelen en vooruitgang kan boeken.

Een dank voor de betrokkenheid

Het bestuur wil alle aanwezige leden hartelijk danken voor hun aanwezigheid en betrokkenheid. Er was tijdens deze middag ruimte voor vragen. De interactie die dan ontstaat, laat zien dat iedereen zich laat raken door de uitdagingen en mogelijkheden waar wij als vereniging voor staan. We staan samen! Ook aan diegene die online, via de Lymevereniging online community (LOC),  deelnamen aan de vergadering, dank voor jullie aanwezigheid. Deze mooie namiddag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Een moment van contact en uitwisselen van persoonlijke ervaringen. Daar waar het ook moeilijk is, is het zó belangrijk om verbondenheid te voelen. En verbinden doen wij als persoon, maar zeker ook als vereniging!