menu
Tekst Eric Kollen

14 oktober 2020 - Training Begeleiders Gespreksgroepen

‘Oprecht nieuwsgierig zijn naar ieders eigen verhaal, dat is het allerbelangrijkst’

De training die in mei geannuleerd moest worden wegens de coronamaatregelen, zal alsnog worden gegeven op 24 oktober, van 12 tot 16 uur op landgoed De Horst in Driebergen. We nodigen mensen met en zonder lyme uit om daaraan deel te nemen. Bij de training leer je om zelf een gespreksgroep te starten en te gaan begeleiden. 

Informatie

Training Begeleiders Gespreksgroepen – voor mensen met en zonder lyme 24 oktober, van 12 tot 17 uur – Landgoed De Horst, Driebergen (werkwijze volgens richtlijnen RIVM) 

  • Welke mogelijkheden biedt het werken met een groep?
  • Wat is er bijzonder aan een lymegroep?
  • Hoe kun je als begeleider omgaan met emoties in je groep?
  • Hoe kunnen jij en je collega-begeleider elkaar stimuleren en coachen?

Geef je op via: eric.kollen@lymevereniging.nl 

Groepsbegeleiders

De bedoeling is dat de groepsbegeleiders gaan werken in tweetallen. Dat heeft praktische voordelen, zeker bij mensen met wisselende gezondheidsproblemen. Maar nog belangrijker is: als je verantwoordelijk bent voor een proces waarin mensen hun ervaringen delen, en je bent daar zelf emotioneel bij betrokken, dan kan het soms moeilijk zijn om afstand te bewaren. En een beetje afstand heb je nodig om je groep goed te begeleiden: je moet altijd ook blijven kijken naar het groepsproces. Als dat ineens lastig is, omdat iets je diep raakt, dan is het fijn als je tegen je maatje kunt zeggen: ‘Neem jij het even over, want ik merk dat ik nu deelnemer word.’ Je kunt je aanmelden samen met een partner, of hopen dat je binnen de groep vrijwilligers iemand vindt om mee te gaan samenwerken. De groepsbegeleiders moeten ervoor zorgen dat iedereen aan bod komt, en dat er respect is voor alle mogelijke keuzes die je in je leven met lyme (of als betrokkene) zou kunnen maken. Bij lyme zijn er bijvoorbeeld veel verschillende behandelingen mogelijk, en daar kunnen we alleen in alle openheid over spreken als er respect is voor elke optie. Het uitwisselen van tips proberen we zo veel mogelijk te voorkomen, daar komen de mensen niet voor bij een gespreksgroep. We willen vooral stimuleren dat mensen elkaar bevragen. 

Intakegesprek

We moedigen de groepsbegeleiders aan om de mensen die zich opgeven voor hun groep uit te nodigen voor een intakegesprek. Omdat dan de wederzijdse verwachtingen kunnen worden benoemd. Soms hebben mensen een heel ander beeld van zo’n groep, en het kan dan ook gebeuren dat er soms iemand afhaakt na het intakegesprek. Maar het is tegelijkertijd drempelverlagend, omdat je als deelnemer niet meteen in een groep belandt.

Eerst mag je gewoon in je eentje kennis komen maken met de twee begeleiders, aan een keukentafel. Als begeleider heb je na een geslaagde intake wat extra bevestiging dat deze persoon echt geïnteresseerd is. Het is fijn als er in jouw groep niet meteen bij de eerste keer onverwachts vier mensen wegblijven. Het is ook fijn als niet de helft afvalt na de eerste bijeenkomst. De intakegesprekken helpen daarbij.

Zo’n intakegesprek kan ook over de inhoud gaan van wat men uit wil wisselen. Als iemand dan zegt: ik ben gewoon op zoek naar de beste behandeling en ik wil weten wat dat is, dan kun je aangeven: dat is in zo’n gespreksgroep maar een klein deel van wat er wordt besproken. Je kunt uitvragen of het voor die persoon misschien niet ook zinvol is om het ook over andere dingen te hebben. Het kan ook gebeuren dat zich mensen melden met heel ernstige psychische problemen. Het kan zijn dat we in goed overleg moeten zeggen: wij vinden dit niet verantwoord dat vrijwilligers hieraan gaan beginnen. In de training komt aan de orde waar jij de grens kunt leggen, en hoe je dat doet.