menu

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 8 juli 2023

Beste leden en geïnteresseerden,

Helaas moesten wij de Algemene Ledenvergadering die gepland stond voor 20 mei annuleren, omdat de volgende twee belangrijke punten toen nog niet konden worden besproken: het beleidsplan van het Nederlands Lymeziekte expertisecentrum, en het afsprakendocument voor de herziening van de Richtlijn Lymeziekte.

Inmiddels naderen deze twee documenten hun voltooiing. En het bestuur van de Lymevereniging nodigt jullie dan ook van harte uit voor de uitgestelde ALV, nu te houden op zaterdag 8 juli, op Landgoed De Horst in Driebergen. We kijken ernaar uit om jullie daar te ontmoeten.

We beginnen de dag om 12 uur met een smakelijke en gevarieerde lunch. (We houden rekening met mensen die gluten-, suiker- en lactosevrij eten.)

Om 13 uur begint onze vergadering.

Via onderstaande link kun je je aanmelden voor de ALV. Alleen leden van de vereniging hebben de mogelijkheid om hun stem tijdens de ALV uit te brengen.

Aanmelden Algemene Ledenvergadering

Na afloop van de ALV hebben we een pauze, en vervolgens kunnen we met elkaar in gesprek gaan met een hapje en een drankje.

Agenda

Tot zaterdag 17 juni kunnen leden die dat willen een agendapunt voorstellen, door een e-mail aan de secretaris van het bestuur, te verzenden via eric.kollen@lymevereniging.nl. De concept-agenda en de vergaderstukken ontvang je uiterlijk op 24 juni.

Het bestuur wil op de ALV in elk geval de volgende onderwerpen bespreken:

1.      Beleidsplan 2023 – 2027 Nederlands Lymeziekte expertisecentrum

2.      Richtlijnherziening Lymeziekte

De toelichting op deze twee onderwerpen kun je hier downloaden

3.      Jaarverslag 2022

4.      Jaarrekening 2022

5.      Het meerjarenbeleidsplan van de Lymevereniging 2023 – 2026

6.      Bestuursverkiezing

Machtiging

Als je niet naar de vergadering kunt komen, maar wel je stem wilt laten horen, dan kun je een ander lid van de vereniging machtigen om namens jou te stemmen met het machtigingsformulier dat je hier kunt downloaden, en dat je dan moet invullen en van tevoren per post moet opsturen.

Bedankt vast voor je aanmelding!

We zien ernaar uit om je op 8 juli te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Dik den Hollander, penningmeester, tevens waarnemend voorzitter

 

 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 8 juli 2023