menu

Gezocht: UWV-tijger (M/V)

De Werkgroep Uitkeringen van de Lymevereniging zoekt een nieuwe vrijwilliger voor het geven van individuele support op het gebied van WIA, IVA, Ziektewet, Wajong, bijstand etc.

Alt =

Samen met twee ervaren vrijwilligers van de werkgroep ga je ga je individuele mensen met de ziekte van Lyme coachen bij het aanvragen van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid (via UWV of gemeente). Het contact met hen verloopt via mail en telefoon. Afhankelijk van de tijd die jij beschikbaar bent, krijg je meer of minder aanvragers toegewezen.

De Werkgroep Uitkeringen

Deze werkgroep adviseert het bestuur van de Lymevereniging over mogelijkheden om mensen met lyme te ondersteunen bij het krijgen van een inkomensvervangende uitkering (ziektewet, WIA, IVA, Wajong, bijstand e.a.); daarbij komen ook vragen aan de orde over arbo-regels, de bedrijfsarts en de WMO.

Daarnaast organiseert de werkgroep de ‘UWV-training’: een training die mensen met lyme voorbereidt op hun arbeidsongeschiktheidstraject.

Tot slot beschikt de werkgroep over twee vrijwilligers met zeer veel ervaring die individuele mensen met lyme begeleiden bij hun aanvraagtraject, via mail en telefoon; voor dit werk zoeken we nu een aanvullende vrijwilliger.

De begeleiding

Deze begeleiding is niet eenvoudig, omdat de materie ingewikkeld is en mensen veel tegenwind ervaren bij het verkrijgen van een uitkering. Maar het werk is ook buitengewoon bevredigend, omdat het geregeld lukt om iemand effectief te helpen. Als dat lukt, dan is zo’n persoon voor jaren uit de zorgen, en dat is dan mede aan jou te danken.

Wat wij vragen:

 • kennis van wet- en regelgeving sociale uitkeringen en de procedures bij het UWV en de gemeente (bijstand), of de bereidheid zich hierin verder te verdiepen;
 • voldoende tijd en energie om telefonisch of per e-mail (dus plaatsonafhankelijk) adviezen aan lymepatiënten te verstrekken;
 • goed kunnen luisteren en samenvatten;
 • goed kunnen analyseren;
 • goed kunnen adviseren, zowel schriftelijk als mondeling;
 • vertrouwelijk om kunnen gaan met gegevens, zowel qua beveiligd netwerk als eigen gedrag;
 • bereidheid om kennis te delen met andere vrijwilligers;
 • feedback kunnen geven aan andere werkgroepleden en feedback van hen kunnen ontvangen.

Wat wij bieden:

 • interessant vrijwilligerswerk in een team van deskundige en gemotiveerde mensen, ondersteund door een secretaris;
 • coaching door twee collega-vrijwilligers met zeer veel ervaring;
 • mogelijkheden voor training en scholing;
 • onkostenvergoeding;
 • vrijwilligersvergoeding bij een inzet van meer dan tien uur per maand.

Stuur ons een mail

Heb je belangstelling? Stuur dan een mail naar eric.kollen@lymevereniging.nl, en vertel ons wat je kwaliteiten, je drijfveren en je ambities zijn, en daarnaast misschien ook wat je zou willen leren. Tot binnenkort!