menu

Verslag ALV, bestuursverkiezingen en afscheid Fred Verdult 29 mei 2021

Tijdens de online ledenvergadering op 29 mei zijn er veel uiteenlopende onderwerpen besproken, bestuursverkiezingen geweest en is er afscheid genomen van voormalig voorzitter Fred Verdult, hier doen we graag verslag van.

Verslag ALV 29 mei 2021

De vergadering

Ruim 50 deelnemers kregen aan het begin van de vergadering de keuze om in ‘break-out rooms’ met een groepje samen te komen, om zo bij te kunnen praten. Vervolgens werd de vergadering geopend door voormalig voorzitter Fred Verdult. Zoals gewoonlijk begon de vergadering met een herdenking, Fred stak een kaars aan die de hele vergadering is blijven branden. Ook las hij een mooi gedicht voor dat lymepatiënt Mark Galenkamp recent geschreven heeft.

Verslag ALV, bestuursverkiezingen en afscheid Fred Verdult 29 mei 2021
Voormalig voorzitter Fred Verdult tijdens de herdenking
Verslag ALV 29 mei 2021

Er zijn veel verschillende en belangrijke onderwerpen besproken, ook is er meerdere keren gestemd, dit ging gemakkelijk via een online poll. Het bestuur lichtte o.a. het jaarverslag van 2020, en de jaarrekening toe. Er werd een update gegeven over de verschillende werkgroepen (Werkgroep Gezinnen, Werkgroep Uitkeringen, en Werkgroep Zorgverzekeringen (die toekomstig gaat heten: Werkgroep Juridische Belangenbehartiging).
Ook introduceerde Fred Annemiek Voor in’t Holt, zij zal Fred’s taken overnemen bij de twee laatstgenoemde werkgroepen. Bestuurslid Miranka Mud gaf een uitgebreide update over verschillende nieuwe onderzoeksplannen van het NLe (Nederlands Lyme Expertisecentrum). Ook is er gestemd over een nieuwe aanpassing in het huishoudelijk reglement over een vrijwilligersvergoeding, deze is aangenomen.

Verslag ALV, bestuursverkiezingen en afscheid Fred Verdult 29 mei 2021
Fred introduceert Annemiek Voor in’t Holt
Verslag ALV 29 mei 2021

Pauze

Tijdens de pauze interviewde bestuurslid Lidewij Boeken kort Sjoerd Bos. Je kan hem kennen van zijn optreden bij The Voice of Holland, of van de cover van het laatste Lyme Magazine waarin een interview met hem staat. Sjoerd heeft tijdens de pauze twee swingende nummers gespeeld.

Verslag ALV, bestuursverkiezingen en afscheid Fred Verdult 29 mei 2021
Sjoerd Bos zingt twee swingende nummers
Verslag ALV 29 mei 2021

Bestuursverkiezingen

Bestuurslid Lidewij Boeken mocht twee nieuwe bestuursleden voordragen en introduceren. Ook lichtte Lidewij de reden toe waarom zij zichzelf herkiesbaar stelde voor een nieuw bestuurstermijn.

De twee voorgedragen bestuursleden hebben zichzelf ook nog kort voorgesteld, daarna volgden de stemmingen. Lidewij Boeken is herkozen en Hilke van Antwerpen en Sanne Verrips zijn verkozen als bestuurslid van de Lymevereniging voor 3 jaar. Alle drie werden verrast met een mooie bos bloemen tijdens de vergadering.

Verslag ALV, bestuursverkiezingen en afscheid Fred Verdult 29 mei 2021
Nieuwe bestuursleden Sanne en Hilke
Verslag ALV 29 mei 2021

Afscheid Fred Verdult

Na de rondvraag nam voormalig voorzitter Fred Verdult het woord, hij blikte terug op de afgelopen drie jaar en sprak zijn dank uit aan de leden en bestuur collega’s. Ook wenste hij penningmeester Dik den Hollander veel succes met zijn tijdelijk waarnemen van de voorzitterstaken.

Daarop volgend nam bestuurslid Lidewij Boeken het woord, aan haar de eer om namens het bestuur, de vereniging en de lyme community het dankwoord richting Fred uit te spreken.

 Korte samenvatting dankwoord

‘’Beste Fred,

Drie jaar geleden begon je samen met Erica Vrijmoet, Amber Davis, Angela Drenth en Lidewij Boeken als geheel nieuw bestuur van de Lymevereniging. ‘A brand new day’, waren jouw woorden. En dat is waar het allemaal mee begon. De afgelopen drie jaar is er keihard gewerkt, met bloed, zweet en tranen en gelukkig ook vaak met een lach.

Wij zijn je allemaal ongelooflijk dankbaar. Dankbaar voor jouw enorme aanstekelijke drive en enthousiasme, waarmee  je niet alleen de vereniging, maar ook een heel groot deel van de lyme community nieuw leven hebt ingeblazen en velen mocht motiveren om zich uit te spreken en in actie te komen.

Zoals je zelf zei tijdens je afscheidswoorden; de Lymevereniging is ‘back on track’!
Samen met het bestuur en veel vrijwilligers heb jij, door je keihard in te zetten, de vereniging weer uit de slaapstand gehaald, en tot de bloeiende vereniging gemaakt die het nu is. Er zijn verschillende actieve werkgroepen, chronisch lymepatiënten worden gehoord en hun stemmen vertolkt. Er is regelmatig contact met media en politiek, en de vereniging laat weer luid en duidelijk van zich horen.

Het is geen sprint maar een marathon…

Een welbekende uitspraak voor bijna iedereen inmiddels. En een marathon was het de afgelopen drie jaar zeker. Jouw marathon wordt nu vervolgt bij het Lymefonds waar je geweldige doelen gaat nastreven. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel; de situatie voor chronisch lymepatiënten en hun naasten verbeteren. We, het bestuur en de leden, zullen je enorm missen als voorzitter van de Lymevereniging We zijn heel blij dat je je zal blijven inzetten voor de lyme community en we blijven in contact.

Samen sterk!!’’

Omdat online afscheid nemen natuurlijk beslist niet leuk is, hebben we ons uiterste best gedaan om er het beste van te maken. Zo ontving ook Fred als verrassing een grote bos bloemen, en had Elma den Braber vanuit de lyme community een grote doos vol verrassingen voor hem klaarstaan.
Als laatste bedankte alle deelnemers van de vergadering Fred door hun thuis ontvangen A4 met groen hart erop voor de camera te houden. Ook al was het online, de dankbaarheid en het samenzijn, was voelbaar voor velen…

Als laatste sloot Fred Verdult de vergadering voor de allerlaatste keer af, met zijn welbekende belletje.

Voormalig voorzitter Fred Verdult sluit de vergadering af met het welbekende belletje

Fred, dank je wel!

Verslag ALV, bestuursverkiezingen en afscheid Fred Verdult 29 mei 2021
💚Groene hartjes als dank voor voor Fred
Verslag ALV, bestuursverkiezingen en afscheid Fred Verdult 29 mei 2021
Groepsfoto van links naar rechts: Nieuw bestuurslid Sanne Verrips, voormalig voorzitter Fred Verdult, bestuurslid Miranka Mud, Notulist en medewerker Eric Kollen, herkozen bestuurslid Lidewij Boeken, penningmeester Dik den Hollander, nieuw bestuurslid Hilke van Antwerpen.