menu
Vertrouwenspersoon

Gracia Pekel

De vertrouwenspersoon is met name beschikbaar voor meldingen over ongewenste omgangsvormen:

  • gedrag dat seksueel intimiderend is;
  • seksistisch, racistisch of homofoob gedrag;
  • discriminatie op gebied van religie, leeftijd of validiteit;
  • structureel pestgedrag;
  • agressie en geweld.

Verschillen van inzicht of conflicten bij het inhoudelijke werk van de vereniging behoren niet tot het werkterrein van de vertrouwenspersoon.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
  1. Opvangen, begeleiden, informeren en adviseren van de potentiële melder. In geval van een vertrouwelijke melding fungeert de vertrouwenspersoon als intermediair tussen de onderzoekers van de melding en de melder, indien verhelderende vragen ten aanzien van de melding worden gesteld.
  2. Samen met de melder nadenken over mogelijke (informele) oplossingen, of over aangifte bij het Openbaar Ministerie.
  3. Melding doorgeven aan het bestuur, meedenken over mogelijke oplossingen.
  4. Informeren en adviseren van het bestuur omtrent ontvangen meldingen (geanonimiseerd) en, breder, omtrent mogelijke problemen binnen de organisatiecultuur.
Wat doet de vertrouwenspersoon niet?

De vertrouwenspersoon onderzoekt niet zelf de melding en legt ook geen sancties op. Dat gebeurt door het bestuur (of door een vrijwilliger namens het bestuur), of, als er aangifte is gedaan, door het Openbaar Ministerie.

Hoe meldt men zich bij de vertrouwenspersoon?
Dat kan met een e-mail naar: gracia.pekel@lymevereniging.nl

De vertrouwenspersoon werkt vertrouwelijk; de melder kan desgewenst voor anderen anoniem blijven. Maar de melder kan niet voor de vertrouwenspersoon anoniem blijven.