menu
Voorzitter

Word jij onze nieuwe voorzitter?

  1. De Lymevereniging is hard op zoek naar een nieuwe voorzitter. Help jij ons deze te vinden? De afgelopen maand hebben drie mensen hun belangstelling kenbaar gemaakt voor de rol van voorzitter. De kandidaat waar het bestuur unaniem enthousiast over was, heeft zich uiteindelijk bedacht. Wordt jij onze nieuwe voorzitter?

Profiel voorzitter

Je bent goed bekend met de problematiek van (chronische) lyme. Het is een pre als je chronische lyme hebt of had of een partner, kind of ouder hebt met chronische lyme.

Als voorzitter zit je de vergaderingen voor: de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Je bent een verbindende factor binnen het bestuur, naar de andere vrijwilligers, leden en naar de buitenwereld.

  • Je onderschrijft het meerjarenbeleidsplan van de Lymevereniging.
  • Je kunt goed samenwerken.
  • Je kunt goed communiceren en je durft je uit te spreken.
  • Je hebt een helicopterview en je kunt in het belang van de Lymevereniging denken.
  • Je bent pragmatisch.

Bestuurslid zijn van de Lymevereniging is een vrijwilligersfunctie. Natuurlijk worden je reiskosten en de andere kosten die je maakt vergoed. Het bestuur vergadert nu elke vier tot zes weken. In coronatijd vinden bestuursvergaderingen plaats via Zoom. Vóór coronatijd kwamen de bestuursleden fysiek bij elkaar om te vergaderen. Als het bijvoorbeeld vanwege de gezondheid voor een bestuurslid niet mogelijk is om fysiek deel te nemen, kan men via Zoom toch aan de bespreking meedoen.

Bestuursleden

Op de foto zie je de huidige bestuursleden, kandidaat-bestuurslid Sanne Verrips en freelance medewerker Eric Kollen tijdens een vergadering via Zoom. De huidige voorzitter Fred Verdult heeft ervoor gekozen om zich niet voor een tweede termijn beschikbaar te stellen, omdat hij zich de komende jaren gaat concentreren op het Lymefonds. Lidewij Boeken, Dik den Hollander en Miranka Mud blijven wel bestuurslid. Kom jij dit team versterken?

De oproep tot nieuwe bestuursleden heeft twee kandidaten opgeleverd waar de huidige bestuursleden heel enthousiast over zijn. Het bestuur zal hen voordragen op de algemene ledenvergadering als bestuurslid. Uiteindelijk hebben de leden hierin de beslissende stem. Deze twee kandidaat-bestuursleden zullen zich bij de komende algemene ledenvergadering via Zoom, op zaterdagmiddag 29 mei, voorstellen.

De vereniging

De Lymevereniging heeft ruim 2.100 leden. Met de Nederlandse Lyme Monitorhebben we duidelijk in kaart gebracht: de gezondheid, de zorg, behandeling en kwaliteit van leven van chronische lymepatiënten zijn erbarmelijk. Tientallen vrijwilligers zetten zich in om op te komen voor de belangen van patiënten met lyme en andere tekenbeetziekten, we bieden informatie en contactmogelijkheden aan lymepatiënten en hun naasten en we doen aan lymepreventie. Bestuursleden worden bij de Lymevereniging voor drie jaar gekozen.

De Lymevereniging draait op de inzet van tientallen vrijwilligers. We worden ondersteund door een administratiekantoor, dat onder andere de ledenadministratie en financiële administratie voor ons doet. Daarnaast wordt de Lymevereniging ondersteund door enkele freelancers, bijvoorbeeld voor het notuleren van bestuursvergaderingen en voor het organiseren van trainingen.

Heb je vragen?

Stuur een e-mail met als onderwerp ‘vragen voorzitter’ naar info@lymevereniging.nl. Als je je telefoonnummer doorgeeft en ook de tijden waarop je bereikbaar bent, neemt een bestuurslid contact met je op.

Heb je belangstelling?

Stuur dan uiterlijk maandag 3 mei een brief per e-mail met je motivatie en cv naar het bestuur: info@lymevereniging.nl met als onderwerp ‘belangstelling voorzitter’. Je ontvangt een reactie en/of je wordt uitgenodigd voor een gesprek via Zoom met de huidige bestuursleden.