menu
Tekst: Lidewij Boeken

Aftreden bestuurslid Angela Drenth en kort verslag Algemene ledenvergadering

Zaterdagmiddag vond de allereerste online Algemene Ledenvergadering (ALV) in de geschiedenis van de Lymevereniging plaats. Tegelijkertijd was dit ook de eerste ALV van het jaar 2020. Vanwege de corona maatregelen moest de eerste ALV in het voorjaar worden afgelast en was het helaas niet mogelijk om deze bijeenkomst live te doen.

De vergadering

De middag begon met een aantal technische mankementen, gelukkig is dit uiteindelijk goed gekomen en kon de vergadering, iets later dan geplant, van start gaan met c.a. 40 deelnemende leden.

Voorzitter Fred Verdult opende de vergadering. In plaats van de gebruikelijke minuut stilte om (aan) alle lymepatiënten te (her)denken die er vandaag niet bij konden zijn door ziekte of overlijden, brandde de gehele middag een kaarsje. Verder is er veel besproken. Zo stond o.a. op de agenda:

  • Concept jaarverslag 2019
  • Jaarrekening 2019
  • Werkplan 2021
  • Begroting 2021
  • En nog veel meer!

Ook is er een nieuw kascommissie lid verkozen; Danny Groeneveld. Danny heeft zich tijdens de vergadering voorgesteld, later zullen wij hem ook online aan jullie voorstellen.

Bestuurslid Lidewij Boeken gaf de leden vast een kleine sneak peek van het nieuwe logo en de nieuwe website die we in 2021 in gebruik gaan nemen. Hier kwamen enthousiaste reacties op.

Een heel belangrijke boodschap kwam van bestuurslid Angela. Zij heeft besloten om haar bestuursfunctie neer te leggen. Hiervoor heeft zij zelf een stukje geschreven, dit kun je hieronder lezen.
Het bestuur van de Lymevereniging wil Angela heel erg bedanken voor haar enorme inzet van de afgelopen 2,5 jaar. Wij gaan ons zeer gewaardeerde collega Angela ontzettend missen, maar zijn blij dat Angela haar expertise in zal blijven zetten voor de vereniging.
In de statuten staat dat het bestuur van de vereniging moet bestaan uit minimaal drie bestuurders, hier voldoen wij momenteel aan. Ook is er bij voorkeur een oneven aantal bestuursleden gewenst. Het bestuur zal de komende tijd haar ogen en oren openhouden, en zich richten op het opstellen van een profiel voor een nieuw bestuurslid. Dit zullen wij in het nieuwe jaar met onze leden delen.

Tekst Angela Drenth:

“Op 12 december 2020 heb ik tijdens de ALV mijn bestuursfunctie neergelegd. Ik heb besloten om mij meer te gaan richten op mezelf en een eigen leven te gaan opbouwen. Daar zal ik mijn tijd en energie voor nodig hebben.

Mijn taken blijf ik voorlopig nog doen en zal ik langzaam gaan afbouwen, totdat op een korte termijn een vervanger mijn taken zal overnemen. Wel zal ik mij blijven inzetten voor de gezinsproblematiek, omdat ik denk dat ik vanuit mijn expertise de werkgroep het beste kan begeleiden.

Voorlopig ben ik dus nog niet totaal verdwenen. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen in mij als bestuurslid en mijn collega’s bedanken voor de samenwerking. Ik heb het werk altijd met veel liefde gedaan en ik zal jullie zeker missen. Ik besef mij dat dit officiële afscheid vrij onpersoonlijk is op deze manier. Mocht je graag iets willen zeggen of vragen aan mij kan je mailen naar: angela.drenth@lymevereniging.nl

Tot ziens en ik wens jullie allen fijne feestdagen, veel geluk en een goede gezondheid toe.”

Aftreden bestuurslid Angela Drenth en kort verslag Algemene ledenvergadering