menu

Terugblik Algemene ledenvergadering 8 januari 2022

De allereerste Algemene ledenvergadering (ALV) van dit jaar is alweer achter de rug. Op zaterdag 8 januari werden met leden allerlei zaken rondom de Lymevereniging besproken. Vanwege de huidige maatregelen werd deze online gehouden via Zoom. Iedereen die lid is van de Lymevereniging heeft zich tijdig kunnen opgeven voor deze online ALV en alle deelnemers hebben voorafgaand de agenda en vergaderstukken toegestuurd gekregen.

Op die agenda stonden onder andere de volgende punten:

  • Het verslag van de vorige ALV van 29 mei 2021;
  • Het werkplan 2022;
  • De begroting 2022;
  • Een toelichting van de penningmeester op de begroting;
  • Pauze programma: bekijken documentaire Leven met Lyme van Marleen van der Moere;
  • Bestuurs-herkiezing van bestuursleden Miranka Mud en Dik den Hollander;
  • Een update over de stand van zaken kandidaat-voorzitter;
  • Een update over het Nederlands Lyme-expertisecentrum (NLe).
Alt =

Een hartelijk welkom

Tijdelijk waarnemend voorzitter en penningmeester Dik den Hollander zat de vergadering voor. Na een hartelijk welkom voor iedereen was er een moment van stilte. Stilte om aan alle chronisch zieke lymepatiënten te denken die ernstig lijden en aan hen die niet meer onder ons zijn. Daarnaast werd er een update gegeven over de stand van zaken met betrekking tot een nieuwe kandidaat-voorzitter.

Visie

Werkplan 2022

De bestuursleden hebben tijdens de ALV om de beurt het Werkplan voor 2022 toegelicht. Zo vertelde bestuurslid Hilke van Antwerpen over de nieuwe plannen van de Werkgroep Voorlichting en Preventie. Deze Werkgroep is onder meer hard bezig met het vormgeven van een nieuwe presentatie en plannen voor de toekomst wanneer beurzen en voorlichting voor grote groepen weer mogelijk zijn.

Bestuurslid en vrijwilligerscoördinator Sanne Verrips vertelde hoe het gaat met de lopende gespreksgroepen, telefoondienst en het vrijwilligersbeleid waar zij hard aan werkt.

Bestuurslid Lidewij Boeken gaf een update over hoe het ervoor staat met de socialmediakanalen van de vereniging. Deze doen het ontzettend goed en blijven groeien, dat is natuurlijk heel erg fijn. Samen met een fantastisch socialmediateam wordt er hard gewerkt om de juiste content te plaatsen, mensen online te ondersteunen, goed te informeren en het bereik te vergroten.

Ook vertelde ze over het Lyme Magazine, Website-team, Nieuwsbrief, Werkgroep Uitkeringen en Werkgroep Gezinnen.

De bestuursleden Miranka Mud, medische zaken, en Dik den Hollander, penningmeester, lichtte ook hun portefeuilles toe. Miranka Mud gaf ons een update over de samenwerking met het Nederlands lyme-expertisecentrum. Dik den Hollander lichtte de begroting toe, met vervolgens ruimte om vragen te stellen.

Na een stemming, die via een online poll verliep, is de begroting goedgekeurd door een meerderheid van de vergadering. Het werkplan rustig nalezen? Dat doe je op de volgende pagina: https://lymevereniging.nl/plannen-en-verslagen/

Terugblik Algemene ledenvergadering 8 januari 2022
Pauze met documentaire

Leven met Lyme

Tijdens de pauze introduceerde Lidewij Boeken Marleen van der Moere. Om kennis te maken, stelde Lidewij een aantal korte vragen waaronder: ‘’Hoe vond je het dat je gefilmd werd op kwetsbare en zieke momenten?’’ Marleen gaf aan dat dit in het begin heel erg raar was, ze kende de cameraman niet zo heel goed en zodra ze binnenkomen beginnen ze met filmen.

‘’Vooral als je een aanval hebt, zij kunnen je niet helpen, zij moeten achter de camera blijven staan, en gewoon maar filmen. Voor mij is dat misschien nog wel het minst rare, want ik beleef de aanval. Maar hen moeten er maar naar kijken en voelen zich waarschijnlijk heel hulpeloos’’.
Na dit inkijkje keken we gezamenlijk naar haar prijswinnende documentaire ‘Leven met Lyme’.

Terugblik Algemene ledenvergadering 8 januari 2022
Nieuw bestuur

Bestuurs-herkiezing

Zowel de bestuurstermijn van penningmeester Dik den Hollander als van bestuurslid medische zaken Miranka Mud is verlopen. Zij hebben zich opnieuw herkiesbaar gesteld. De stemming voor de verkiezing was duidelijk. Wij kunnen jullie met veel vreugd vertellen dat beide bestuursleden met 100% van de stemmen herkozen zijn. Hierna namen ze een mooie bos bloemen in ontvangst, die via een koerier naar hun huis was gebracht.

Terugblik Algemene ledenvergadering 8 januari 2022
Rondvraag

Een dank voor de betrokkenheid

Als laatste kregen de deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen. In deze ronde gaf oud-voorzitter Fred Verdult nog een mooi compliment aan de penningmeester en tijdelijk waarnemend voorzitter Dik den Hollander. Hierna werd de vergadering afgesloten.

Het bestuur wil alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid. Als de maatregelen het toelaten, kijkt het bestuur erg uit naar een fysieke bijeenkomst.