De vereniging richt zich zo breed mogelijk op de ziekte van Lyme en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Dit doet zij op zowel medisch als sociaal-maatschappelijk en sociaaleconomisch gebied. De vereniging vraagt aandacht voor de lymeproblematiek op lokaal, regionaal en landelijk niveau, volgt de politieke ontwikkelingen en tracht deze, waar mogelijk, te beïnvloeden.

Alle activiteiten van de vereniging staan in het teken van belangenbehartiging. De deeltaken worden dan ook uitgevoerd door meerdere werkgroepen met elk een specifieke taak zoals Voorlichting, Expertisecentrum, Onderzoek, Medische commissie, Politiek en Juridische zaken. Het bevorderen van verbetering van de diagnostiek en behandeling van patiënten met lymeborreliose en aanverwante ziekten staat centraal.

Belangenbehartiging in de praktijk

De Lymevereniging heeft regelmatig overleg met het ministerie, de politiek en instanties als UWV, Veilig Thuis en stelt daarbij de problemen waar patiënten mee worstelen keer op keer aan de orde. Waar  wenselijk wordt daarbij samengewerkt met andere patiëntenorganisaties en instanties.  Waar nodig worden ook juridische stappen van patiënten ondersteund, bijvoorbeeld als het gaat om vergoeding door zorgverzekeraars van behandeling volgens andere internationale richtinglijnen dan de Nederlandse CBO richtlijn, zoals de Ilads richtlijn. Ook worden er contacten onderhouden met patiëntenorganisaties, regionale platforms, CG-raad, FNV enzovoort. Daarnaast zijn er contacten met de zorgverzekeringen over vergoeding van kosten aangaande langere antibioticabehandelingen en behandeling in het buitenland.

Onderzoek is een belangrijke sleutel voor verbetering van diagnose en behandeling en daarom participeert de Lymevereniging in het Lyme Expertisecentrum en werkt zij samen met ZonMw. De Lymevereniging kan daardoor adviseren over te houden onderzoeken en over de inhoud van bijscholingsmateriaal voor artsen.

Op onze website is veel informatie te vinden over Werk&Lyme en over Recht&Lyme. De informatie kan helpen om beter beslagen ten ijs te komen. Voor zover de capaciteit het toelaat, geeft de Lymevereniging individuele adviezen en bemiddelingen aan mensen die problemen ondervinden bij  UWV of Arbo-(her)keuringen, verzekeringen en op sociaal/maatschappelijk, sociaal/medisch of juridisch gebied.

Verder draagt de Lymevereniging zorg voor overleg met juristen en rechtsbijstandsverzekeringen ten einde te streven naar een betere rechtspositie van de lymepatiënt.

Om een beroep te kunnen doen op deze dienstverlening dient u lid te zijn of te worden van de Lymevereniging.

Lymevereniging

De ziekte van Lyme kan iedereen overkomen. De laatste jaren wordt er een stijging van het aantal lymepatiënten gemeld. De lymevereniging staat voor je klaar!

Help ook mee in de strijd tegen de tekenziekten. Wat kan je doen? Doneer, word lid, of help als vrijwilliger. Zie alle mogelijkheden
op pagina Help mee.

lymevereniging
ANBI_FC ANBI_FC

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen,
meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Vragen over Lyme?

Bel 0900 2100022 (15 cent per minuut). Vanuit het buitenland 0031 85 3001025
Voor de tijden zie: Telefoondienst.