menu
Tekst: redactie

Crypto-Infections Conference Dublin – een verslag vanuit de community

Tijdens de Crypto-Infections Conference (oorspronkelijk gepland in Dublin maar online gehouden) kwam veel interessant informatie voorbij. Een aantal leden van de Lymevereniging woonde deze conferentie bij. Enkelen onder hen schreven voor ons hun waarneming op, van sfeerimpressies tot verslagen over de presentaties. Een selectie van deze verhalen lees je hieronder.

Deze teksten zijn waarnemingen van leden van de vereniging, die zij naar eer en geweten hebben opgetekend. Niet meer en niet minder. De verslagen zijn met zorg geredigeerd, en soms ingekort, door Hessel van der Wal en Miranka Mud. De redactie kan echter niet garanderen dat in deze teksten de inhoud van de presentaties volkomen correct wordt weergegeven

Verslagen leden Lymevereniging Crypto-Infections Conference Dublin
Presentaties sprekers Crypto-Infections Conference Dublin

Crypto-Infections Conference Dublin – een verslag vanuit de community