menu
Tekst Miranka Mud

Een universiteit in Canada, het McMaster Midwifery Research Center, doet een onderzoek naar overdracht van de ziekte van Lyme tijdens de zwangerschap. Het onderzoek bestaat uit een online enquête en online focusgroepen.

Met het onderzoek verzamelen de onderzoekers informatie over de ziekte van Lyme tijdens de zwangerschap en wat de onderzoeksprioriteiten zijn van mensen die de ziekte van Lyme hebben gehad tijdens de zwangerschap. Ze vergelijken de gezondheid van mensen bij wie de ziekte van Lyme is vastgesteld of is vermoed tijdens de zwangerschap en hun nageslacht, met mensen bij wie de ziekte van Lyme niet is vastgesteld of is vermoed tijdens de zwangerschap. Het project zal de basis leggen voor verder onderzoek naar overdracht van lymeziekte van moeder op kind.

Wereldwijd worden vrouwen uitgenodigd om mee te doen. Ben je zwanger of zwanger geweest terwijl je de ziekte van Lyme had, vul de online enquête in!

Nieuwsbericht