menu

Dit is jouw kans om op te komen voor lymepatiënten en verschil te maken als voorzitter van de Lymevereniging!

De Lymevereniging zoekt een nieuwe voorzitter die samenwerkt met vijf andere gemotiveerde bestuursleden en 55 gedreven en deskundige vrijwilligers. Gezamenlijk behartigen zij belangen, zetten zij zich in voor meer informatievoorziening en lotgenotencontact.

Voorzitter zijn is méér dan alleen vrijwilligerswerk!

 • Fijne collega’s

Binnen het bestuur werk je samen met enthousiaste collega’s. Naast respect en waardering voor elkaar vinden we het belangrijk om, als we op locatie vergaderen, het gezellig te maken onder het genot van bijvoorbeeld een lekkere lunch.

 • Jezelf ontwikkelen

Veel verschillende vaardigheden & kennis opdoen en de mogelijkheid om allerlei interessante cursussen te volgen via PGO-support.

 • Sociaal contact

Algemene Leden Vergaderingen leiden waar je in gesprek gaat met betrokken leden.

 • Een zinvolle tijdsbesteding

Je werkt actief mee aan de verbetering van behandeling, diagnose en maatschappelijke positie van patiënten.

Wat doet een voorzitter?

 • De agenda voor vergaderingen opstellen.
 • In bestuursvergaderingen (die vooral online, maar soms ook op locatie gehouden worden) de regie voeren en proactief de groep naar een beslissing toe leiden (één keer per maand).
 • Algemene Leden Vergaderingen leiden (één keer per jaar).
 • Het beleidsplan wat opgesteld is voor de Lymevereniging voor de komende drie jaar volgen.
 • Beleidsplannen, werkplannen en jaarplannen opstellen samen met je mede bestuursleden; dit doet iedereen voor zijn eigen werkveld.
 • Minimaal één dag per maand op locatie werkzaamheden verrichten zoals vergaderingen, netwerkbijeenkomsten, etc.
 • De vereniging representeren aan de buitenwereld.

Ben jij iemand die…

 • goed georganiseerd is;
 • problemen op kan lossen;
 • mensen kan verbinden en inspireren;
 • goed kan luisteren en samenvatten;
 • effectief communiceert;
 • reflecteert en – daar waar nodig – bijstuurt;
 • consequent is en afspraken nakomt;
 • binnen een team naar consensus streeft maar ook knopen kan doorhakken;
 • strategisch inzicht heeft;
 • in behoorlijke mate stressbestendig is en met kritiek kan omgaan;
 • leden en vrijwilligers kan enthousiasmeren;
 • zich kan inleven in de ervaringen van patiënten.

Dan zou jij een supergoede voorzitter kunnen zijn!

Je komt in aanmerking om voorzitter te worden als je:

 • Persoonlijke ervaring met lyme hebt: jijzelf of iemand in jouw directe omgeving heeft de ziekte van Lyme (gehad).
 • Het vermogen hebt om (over die persoonlijke ervaring heen) te kijken naar de ervaringen, behoeften en belangen van de community van mensen met lyme.
 • Kennis hebt van de ziekte van Lyme en steeds geïnformeerd blijft over de gang van zaken binnen de Lymevereniging.
 • Doelstellingen, visie en beleid van de Lymevereniging onderschrijft.
 • Voldoende tijd en energie hebt om minimaal tien uur per week aan het voorzitterschap te wijden. Een groot deel van deze uren kan je zelf indelen en vanuit huis doen. Ook werk je minimaal één keer per maand op locatie.
 • Bestuurservaring of ervaring met leidinggeven hebt.

Daarnaast is een pré als je in het verleden al eerder bent opgekomen voor de belangen van een patiëntengroep.

Praktische informatie:

De vereniging beschikt over 55 gedreven en deskundige vrijwilligers die allen hun eigen taak hebben, maar onder wie wel mensen zijn aan wie werkzaamheden gedelegeerd kunnen worden. Binnen het bestuur zijn vier portefeuillehouders die verantwoordelijk zijn voor hun eigen beleidsterrein (we streven naar uitbreiding tot negen). Het bestuur werkt samen met een ervaren zzp’er die uitvoerende werkzaamheden verricht voor het bestuur.

De voorzitter is een vrijwilliger. De vereniging biedt een onkostenvergoeding en in overleg een vrijwilligersvergoeding aan.

We werken met een proefperiode waarin je kunt ervaren of deze functie wat voor je is.

Onze jaarverslagen, werkplannen, statuten en het huishoudelijk reglement vind je hier: https://lymevereniging.nl/plannen-en-verslagen/

Wil jij een kans wagen en je aanbieden als voorzitter?

Stuur dan een e-mail met je motivatie en ervaring naar bestuurslid Sanne Verrips via sanne.verrips@lymevereniging.nl

Je aanmelding wordt binnen het bestuur vertrouwelijk behandeld.

Word jij onze nieuwe voorzitter?