menu
Agenda

In 2020 heeft de Lymevereniging een gespreksgroepenproject gestart. De volgende gespreksgroepen zullen de komende tijd actief zijn.

Groep 1 – Joe Lie en Annemiek: Moedergroep voor Mantelzorgende Moeders

Moeders, jullie zijn van harte welkom als je een kind met lyme verzorgt. Moeders kunnen van alle leeftijden zijn, evenals de kinderen.

Bijeenkomst

Iedere bijeenkomst heeft een thema. Zo is het thema schuldgevoel langsgekomen. We beginnen altijd met een activiteit waarbij niet gepraat wordt. Bij het thema schuldgevoel gaven we een zware zak stenen door: je kan schuldgevoel ook naast je neer zetten!
Door naar elkaar te luisteren en ervaringen uit te wisselen kunnen we elkaar ondersteunen. De ervaringen verschillen enorm. Ter sprake kan komen: omgang met: school, artsen, UWV, hoe behoudt je je energie.

Wij willen een dag en een plek creëren waar moeders, in vertrouwen, kunnen bespreken waar zij behoefte aan hebben. Moeders houden vaak alle ballen in de lucht, maar kunnen zichzelf wel eens wegcijferen.

Wie zijn wij?

Wij, Annemiek en Joe Lie, zijn beiden Mantelzorgende Moeder voor een volwassen, thuiswonend kind. In de loop der jaren hebben we veel onbegrip ervaren op verschillende gebieden. Lyme is moeilijk te begrijpen omdat de gezondheid in golfbewegingen gaat. Doordat wij weinig steun hadden, leek het ons geweldig om een Moedergroep op te richten. In januari zal onze 8e bijeenkomst plaatsvinden.

In overleg hebben we gekozen voor een echte ontmoeting, corona-proof, omdat we privacygevoelige onderwerpen bespreken.

Informatie

– Volgende bijeenkomst: 23 januari, in Haarlem of in Amsterdam;
– Frequentie: 4 keer per jaar.
– Opgeven en info: moedergroep1@lymevereniging.nl

Groep 2 – Annemiek en Stefanie: Aangeboren lyme en overdraagbaarheid

Heb jij lyme en een kinderwens? Twijfel je om voor een kindje te gaan in verband met de kans op overdracht van lyme? Of ben je moeder van een kind(je) en heb je een vermoeden dat je misschien lyme hebt overgedragen? Kun je er niet of moeilijk over praten met je directe omgeving of je arts? Ervaar je onbegrip of voel jij je onzeker hierover? En zou je face to face graag ervaringen willen uitwisselen met lotgenoten? Dan komt er iets leuks en nuttigs aan voor jou!

Vanaf januari 2021 starten wij, Annemiek en Stefanie, een praatgroep voor iedereen die te maken heeft met aangeboren lyme of vragen over overdraagbaarheid tijdens zwangerschap. We gaan ervaringen uitwisselen over deze onderwerpen en elkaar steunen waar nodig. We starten online via Zoom. Lekker laagdrempelig en toegankelijk vanuit alle uithoeken van het land.

We denken dat er verschillende invalshoeken zijn: vrouwen/stellen met lyme en een kinderwens, ouders met kind(eren) met vermoedelijk aangeboren lyme en jongeren of volwassenen die zelf vermoeden dat zij aangeboren lyme hebben.

Aan de hand van de kennismaking in de groep, een activiteit, en het uitwisselen van ervaringen gaan we onderzoeken waar specifieke behoefte aan is. Hier gaan we dan mee verder in de vervolgbijeenkomsten.

Wij houden van afwisseling en bieden zowel online als live bijeenkomsten aan op locaties in West en in Oost Nederland. Het doel is maximaal 3 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor leden die daar behoefte aan hebben. Het is een open groep, zodat je ook later kunt aanhaken.

Dus ben jij toe aan meer ondersteuning en gesprek over aangeboren lyme?
En wil jij je ervaringen delen met lotgenoten?
Meld je dan aan per e-mail. Je ontvangt van ons dan een mail met korte vragenlijst en in januari 2021 een uitnodiging voor onze eerste ontmoeting!

Wanneer: zaterdag 30 januari 2021 van 14:00 uur tot 16:00 uur
Waar: online via ZOOM
Aanmelden: aangeborenlyme@lymevereniging.nl

Groep 3 – Caroline en Esther

Lotgenotencontact voor mensen met de ziekte van Lyme en/of mensen die te maken hebben met de ziekte van Lyme.

Doel

Het doel is vooral dat mensen nieuwe mensen kunnen leren kennen met een soortgelijke situatie, en hun ervaringen in vertrouwen met elkaar kunnen delen. Een veilige haven waar geen gedachte of mening te gek is, en waar iedereen zijn of haar zegje kan doen / zijn of haar hart kan luchten.

We willen proberen om elke bijeenkomst een onderwerp/thema te hebben waar de meeste mensen met lyme mee te maken hebben.

Soort groep

We starten met een vaste groep, dus alleen voor mensen die er vanaf de eerste keer bij zijn.

Vorm

Zo lang corona er nog is en de Lymevereniging nog geen bijeenkomsten houdt, willen wij de bijeenkomsten via ZOOM houden.

Hoeveelheid deelnemers

Minimaal 6, en maximaal 10.

Wanneer en hoe?

We willen starten in februari.
De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagmiddag, van 13 tot 15 uur, met halverwege een pauze van 15 minuten.
Voorlopig beginnen we met 1x per maand. Mocht er animo zijn om er 2x per maand van te maken, dan gaan we dat doen.

Aanmelding

Als je je aanmeldt, dan houden we per telefoon of via ZOOM een intakegesprek, zodat we kunnen bespreken wat we van elkaar verwachten.

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen met je contactgegevens naar: goudriaan18@gmail.com.
Graag tot ziens!

Groep 4 – Jolanda en Roger

Doelgroep

Alle lymepatiënten

Manier van ontmoeten

Voorlopig via ZOOM, in verband met corona.

Doel

contacten leggen/ kennismaking, ieder kan zijn verhaal doen.
Begrip bieden en ervaringen/tips uitwisselen met elkaar.

Frequentie en tijdstip

1x per maand.
Tijd: woensdagochtend of vrijdagochtend van 10.00 tot 12:00 uur

Aanmelden via rogerlymevereniging@gmail.com
Roger: 06 26 39 29 49

Als je hebt aangemeld, nodigen we je uit voor een telefonisch kennismakingsgesprek, waarin we de wederzijdse verwachtingen kunnen bespreken.

Groep 5 – Mariëlla en Birgit

Doelgroep

Mensen met de ziekte van Lyme

Doel van de groep

Een positieve uitwisseling van steun en kennis om de ziekte van Lyme te accepteren. Terug in je kracht komen door met meer enthousiasme en energie naar de toekomst te kijken.

Wanneer komt de groep bijeen?

Op de eerste vrijdagmiddag in de oneven maanden:
8 januari 2021
5 maart
7 mei
2 juli
3 sept
5 november

Tijdstip: vrijdagmiddag 15.00-17.00 uur.

Hoe

Wijze van bijeenkomst: nu via ZOOM, ivm Covid-19.
In de toekomst in real-life, in Born of omgeving, gericht op mensen uit Brabant en Limburg.

Hoe groot is de groep?

Maximaal acht personen.

Aanmelding

Mensen met lyme die geïnteresseerd zijn in onze groep vragen wij om een leuk berichtje over wie ze zijn te sturen naar ons e-mailadres.

Contactgegevens

lymetalk@lymevereniging.nl

Groep 6 – Monique de Rue en Anne Heppe

Doel van onze groep

Samen als collega-begeleiders – in een sfeer van warmte, veiligheid en vertrouwen – een vrije ruimte bieden aan deelnemers voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van lyme, met als doel: praktische, emotionele en persoonlijke begeleiding/ondersteuning voor deelnemers om steeds beter met Lyme en Lyme-gerelateerde vraagstukken om te gaan.

Voor wie?

Mensen met de ziekte van Lyme en betrokkenen (ouders, broers/zussen, partners, kinderen etc.)

Open groep

We willen starten met een open groep. Dus waarin bij elke bijeenkomst nieuwe deelnemers kunnen instromen. Het hangt van de groep en/of groepsontwikkelingen af, of dit zo blijft of dat er uiteindelijk gekozen wordt voor een gesloten groep.

Vorm

Wij zouden elkaar liefst in-real-life ontmoeten, maar zolang de Lymevereniging alles via ZOOM organiseert, doe we het ook via ZOOM. Wanneer het bestuur besluit dat de tijd rijp is voor het organiseren van bijeenkomsten, dan willen wij onze groep ook in-real-life ontmoeten (in Leusden of omgeving).

Frequentie

Starten met één bijeenkomst per maand. Daarnaast met de groep overleggen welke frequenties het best past.

Tijdstip en duur

Na de lunch, dus ’s middags.
Duur: we denken aan 3 uur.

Groepsgrootte

Min. 6 max. 12.

Intakegesprek

Als je je aanmeldt, dan nodigen we je uit voor een intakegesprek (via ZOOM zolang dat nodig is, persoonlijk zodra dat in de toekomst weer kan).

Contactgegevens

anne.heppe@lymevereniging.nl
monique.de.rue@lymevereniging.nl

Groep 7 – Lisa en Herriet

Doelgroep

Mensen met de ziekte van Lyme en betrokkenen

Soort groep

Doorlopende, open groep: met ruimte voor nieuwe deelnemers

Frequentie en tijdsduur

Maandelijks een bijeenkomst van 1 tot 1,5 uur

Manier van ontmoeten

Via ZOOM zolang dat nodig is, en wanneer dat weer kan willen we elkaar ontmoeten in een zaaltje vlak bij het station in Almelo.

Doel van onze groep

We willen een open ruimte creëren om mensen samen te brengen die allemaal dealen met de gevolgen van deze ziekte en of daarin betrokken zijn. Samen willen we kijken wat voor onderwerpen men graag bespreekbaar wil maken en een open ruimte creëren waar jij als persoon mag zijn met je eigen ziekteproces.

We zijn erg benieuwd naar eenieder en staan te trappelen om jullie te ontmoeten en met elkaar een mooie groep op te zetten.

Kennismaking

Als je je aanmeldt, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek, via beeldbellen of door een persoonlijke ontmoeting.

Contactgegevens:

lisa.herriet@lymevereniging.nl