menu

Hoe denk jij over Lyme Magazine?

Hoe denk jij over Lyme Magazine? Eén van de voordelen van het lidmaatschap van de Lymevereniging is ons magazine. Driemaal per jaar krijgen meer dan 2.000 leden dat in de bus. Met een redactie van zeven mensen werken we daar 365 dagen per jaar aan. Wij willen iedereen die direct (of indirect) bij de ziekte van Lyme is betrokken zo goed en aantrekkelijk mogelijk informeren: patiënten en hun naasten, medisch specialisten, zorgverleners en regelgevers.

Wij willen nu heel graag iets van onze lezers weten. Slagen wij daarin? Met andere woorden: hoe denken jullie over Lyme Magazine? Zijn de onderwerpen passend in de tegenwoordige tijd? Zijn de teksten voor genoeg lezers begrijpelijk? Nodigt de presentatie uit tot lezen? Krijgt iedereen die bij de zorg rondom lymepatiënten is betrokken voldoende aandacht? Moet de kwaliteit van het papier misschien anders? Allemaal vragen die aan bod komen in onze lezerstevredenheidsmeting.

Je kunt aan het onderzoek meedoen door deze link te volgen: https://nl.surveymonkey.com/r/LymeMagazine

Dit is je kans om je mening te laten horen, en bij te dragen aan een nóg beter verenigingsblad.

Alvast hartelijk bedankt voor je deelname!!