menu
Tekst: Danny Groeneveld

Tijdens de online Algemene ledenvergadering op zaterdag 12 december 2020, is Danny Groeneveld gekozen als nieuw lid van de kascontrolecommissie. Wij vroegen aan Danny om zich aan jullie voor te stellen.

Er is mij gevraagd om mezelf kort voor te stellen en dat doe ik hierbij.

Ik ben betrokken bij de Lymevereniging sinds mijn dochter Marleen in 2011 de ziekte van Lyme opliep. Zij werd al bij aanvang van haar behandeling geconfronteerd met een onwillige zorgverzekeraar, die weigerde om haar lymebehandeling te vergoeden. Met actieve steun van de vereniging kon deze verzekeraar in een lang juridisch traject uiteindelijk worden gedwongen om (tenminste een deel van) de behandelkosten voor zijn rekening te nemen. Vanuit deze ervaring maak ik nu al enige tijd deel uit van de Werkgroep Zorgverzekeringen.

Ik ben 65 jaar en ben na een lang dienstverband bij een bank (als informatiebeveiliger, kaderlid van vakbond FNV en als ondernemingsraadslid) boventallig geworden en heb de bank moeten verlaten.
Ik geniet daarom al enige jaren van mijn vroegpensioen. Ik ben getrouwd en behalve dochter Marleen heb ik twee zoons. Ik ben mantelzorger voor mijn ouders en vrijwillig chauffeur op een rolstoelbus. Ik woon in Hoofddorp.

Wat kascontrole betreft heb ik geen enkele ervaring. Wel was mijn eerste baan er een bij het GAK (voorloper van het UWV) als edp-auditor. Daarin ontwikkelde ik een op automatisering gerichte controleblik. Naast mijn eigen financiële administratie en belastingaangifte, doe ik ook de financiële administratie van mijn ouders. Daarnaast ben ik (informeel) bewindvoerder voor een ziek familielid en haar dochter en regel ik dat hun vaste rekeningen op tijd worden betaald. Dus ik weet uit eigen ervaring wel wat administratie houden is.

Een goede kascontrole ten behoeve van decharge van het bestuur is voor iedere organisatie van belang. Dit om naar de leden en andere belanghebbenden te waarborgen dat de gelden waarover in dit geval de Lymevereniging beschikt op een juiste en verantwoorde wijze worden besteed. Aan deze belangrijke taak wil ik graag als lid van de kascontrolecommissie een bijdrage gaan leveren.

Danny Groeneveld, december 2020

Nieuw lid Kascontrolecommissie: Danny Groeneveld