menu
Tekst: Miranka Mud

Een nieuwe studie onder meer dan 2.000 patiënten met chronische lyme laat zien dat langdurig gebruik van antibiotica een belangrijke rol speelde bij het krijgen van een betere gezondheid.

De studie analyseerde gegevens uit het MyLymeData-patiëntenregister, een project van de Amerikaanse patiëntenvereniging LymeDisease.org, dat meer dan 13.000 patiënten heeft ingeschreven. Onderzoekers van de University of California Los Angeles (UCLA) gebruikten machine learning-technieken om de belangrijkste kenmerken te identificeren, die patiënten helpen te herstellen van chronische lyme.

Langdurige antibioticabehandeling effectief

De belangrijkste bevinding is, dat patiënten die het nu goed maken of die sterk zijn verbeterd, langere antibioticakuren hebben gevolgd. Momenteel is het gebruik van langdurige antibiotica bij patiënten met aanhoudende symptomen van de ziekte van Lyme omstreden, omdat er geen test is die kan bepalen of de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt, is uitgeroeid.

Sommige chronische lymepatiënten reageren goed op de behandeling, terwijl anderen dat niet doen. Deze studie vergeleek patiënten die opknapten of sterk verbeterden met patiënten die niet verbeterden. Een hoge respons op de behandeling was sterk verbonden met het gebruik van antibiotica in vergelijking met alleen alternatieve behandelingen of geen behandeling.

Meer opgeknapte patiënten (76%) en sterk verbeterde patiënten (59%) werden behandeld met antibiotica, in vergelijking met patiënten die niet verbeterden (38%).

Antibioticabehandelingen die langer waren dan aanbevolen door de CDC (in Nederland het RIVM) en de Infectious Diseases Society of America (behandeling volgens de richtlijnen) kwamen veel voor bij alle patiënten in het onderzoek. De meeste patiënten die opknapten of sterk verbeterden, meldden dat ze maandenlang en vaak meer dan een jaar werden behandeld. Degenen die minder dan een maand werden behandeld, rapporteerden zelden verbetering. Een hogere respons op de behandeling werd ook in verband gebracht met het feit dat de patiëntenzorg gegeven werd, door een arts wiens praktijk zich richtte op de behandeling van tekenbeetziekten. Vijfenzeventig procent van de patiënten die beter werd of aanzienlijk verbeterde, meldde dat hun zorg werd gecontroleerd door een arts die gespecialiseerd is in tekenbeetziekten. Slechts elf procent gaf aan dat hun zorg werd gecontroleerd door een specialist in infectieziekten.

Chronische lyme een ernstige ziekte

Vergeleken met de algemene bevolking en patiënten met andere chronische ziekten, rapporteren chronische lymepatiënten een aanzienlijk lagere kwaliteit van leven, een aanzienlijke ziektelast van symptomen, een verminderd vermogen om te werken en hogere invaliditeitspercentages.

In deze studie rapporteerden de sterk verbeterde en opgeknapte patiënten een aanzienlijk betere kwaliteit van leven en een vermindering van de ernst van de symptomen.

“Deze studie bevestigt wat veel artsen die de chronische ziekte van Lyme behandelen al weten”, zei dr. Raphael Stricker van Union Square Medical Associates in San Francisco. “Geïndividualiseerde patiëntenzorg door in lyme gespecialiseerde artsen is essentieel om de patiënten te identificeren, die een langere antibioticabehandeling nodig hebben om beter te worden”.

De Nederlandse Lyme Monitor

Dit onderzoek bevestigt de resultaten van het onderzoek van de Lymevereniging, De Nederlandse Lyme Monitor 2019. Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat langdurig gebruik van antibiotica een grote rol heeft gespeeld bij chronische lymepatiënten die helemaal of flink zijn opgeknapt.

Bron

Studie

Lyme Monitor

Onderzoek ondersteunt langdurige antibioticabehandeling bij chronische lyme