menu
Het bestuur

Wie is de Lymevereniging

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de Lymevereniging. Zij bepaalt het beleid, benoemt en controleert het bestuur van de vereniging. De ALV wordt minstens een keer per jaar gehouden.

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en heeft tot taak het beleid te realiseren. Zij bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn 2 maal herbenoembaar. Alle bestuursleden zijn onafhankelijk en onbezoldigd. Wel worden gemaakte onkosten vergoed.

Penningmeester/waarnemend voorzitter

Dik den Hollander

Benoemd in 2019, eerste termijn.

Secretaris

Miranka Mud

Benoemd in 2019, eerste termijn.

Algemeen Bestuurslid

Lidewij Boeken

Benoemd in 2018, eerste termijn.
Ervaringsdeskundige, chronisch Lyme-patiënt
Hoofd en nevenfuncties:
Geen

Algemeen Bestuurslid

Sanne Verrips

Benoemd in 2021, eerste termijn.

Algemeen Bestuurslid

Hilke van Antwerpen

Benoemd in 2021, eerste termijn.

Vertrouwenspersoon

Gracia Pekel

Sinds 6 april 2019 beschikt de Lymevereniging over een vertrouwenspersoon; op die datum heeft de ALV Gracia Pekel in deze functie gekozen. Bij haar kunnen leden van de vereniging zich melden als zij onverhoopt te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Als zij dat willen, kunnen ze daarbij voor anderen dan de vertrouwenspersoon anoniem blijven.