menu
Het bestuur

Wie is de Lymevereniging

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de Lymevereniging. Zij bepaalt het beleid, benoemt en controleert het bestuur van de vereniging. De ALV wordt minstens een keer per jaar gehouden.

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en heeft tot taak het beleid te realiseren. Zij bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn 2 maal herbenoembaar. Alle bestuursleden zijn onafhankelijk en onbezoldigd. Wel worden gemaakte onkosten vergoed.

Penningmeester/interim-voorzitter

Dik den Hollander

Herkozen in 2022 voor een tweede termijn

Benoemd in 2019, eerste termijn.

 

Vandaag ben ik penningmeester en tijdelijk voorzitter tegelijk.

Mijn aandachtsgebied is dus het financieel beheer van de Lymevereniging.

Dit wil zeggen dat ik ‘streng ‘moet zijn voor de andere bestuursleden.

Ik moet opnieuw gekozen worden door de ALV.

De vraag is dan of de leden tevreden zijn en besluiten om mijn voordracht goed te keuren.

8 januari 2022 is het uur van de waarheid!!

Tijdens het vergaderen via Zoom was een boekenwand achter mij zichtbaar.

Wat niet zichtbaar is zijn mijn Cd’s.

Zowel boeken als Cd’s mogen allen nog in overleg worden gekocht !!

Mijn kinderen en/of kleinkinderen hebben dan ook geen keuzeprobleem bij het vinden van een cadeautje bij Sinterklaas of verjaardag.

Wie is de Lymevereniging
Secretaris

Miranka Mud

Herkozen in 2022 voor een tweede termijn
Benoemd in 2019, 
eerste termijn.

Wie is de Lymevereniging
Algemeen Bestuurslid

Lidewij Boeken

Herkozen in 2021 voor een tweede termijn

Benoemd in 2018, tweede termijn.
Ervaringsdeskundige, chronisch lymepatiënt
Hoofd en nevenfuncties:
Geen

Wie is de Lymevereniging
Algemeen Bestuurslid

Sanne Verrips

Benoemd in 2021, eerste termijn.

Wie is de Lymevereniging
Algemeen Bestuurslid

Hilke van Antwerpen

Benoemd in 2021, eerste termijn.

Voor de één een bekend probleem, voor de ander een ver-van-mijn-bed-show. En al lijkt het ver weg, iedereen kan de ziekte van Lyme oplopen. Dan loop je wellicht tegen problemen aan waar je vooraf geen weet van had. Ik, als bestuurslid én coördinator van de werkgroep Voorlichting en Preventie, zou graag zien dat een veel breder publiek op de hoogte is van het voorkomen en herkennen van tekenbeten en de problematiek rondom (chronische) Lyme. Ik ben iemand die graag uitdagingen aangaat en ik zou mezelf omschrijven als een gestructureerde, enthousiaste, harde werker. Onder het genot van een lekker kopje koffie, start ik mijn taken en zet ik mij in voor het goede doel. Graag zou ik mijn bijdrage leveren om de vereniging op het gebied van voorlichting, maar zeker ook bestuursinhoudelijk, naar een hoger niveau tillen.

Wie is de Lymevereniging
Vertrouwenspersoon

Gracia Pekel

Sinds 6 april 2019 beschikt de Lymevereniging over een vertrouwenspersoon; op die datum heeft de ALV Gracia Pekel in deze functie gekozen. Bij haar kunnen leden van de vereniging zich melden als zij onverhoopt te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Als zij dat willen, kunnen ze daarbij voor anderen dan de vertrouwenspersoon anoniem blijven.