menu
Tekst: Miranka Mud

Is het COVID-19 of de ziekte van Lyme? Vergelijkbare symptomen kunnen voor verwarring zorgen

Je ziek voelen met koorts, zelfs een lichte koorts, koude rillingen, vermoeidheid, pijnlijke gewrichten en spieren, tijdens dit pandemische tijdperk lijken deze klachten te kunnen wijzen op het coronavirus (COVID-19). Vooral in de zomer terwijl het griepseizoen nog maanden op zich laat wachten. Maar er kan nog een andere boosdoener zijn: de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme komt dit jaar net zo vaak voor als vorig jaar of het jaar ervoor. Bovendien heeft de ziekte van Lyme, die wordt veroorzaakt door bacteriën in een teek, de reputatie dat het andere aandoeningen kan imiteren.

Vergelijkbare symptomen

Wanneer het immuunsysteem hard werkt om de infectie te bestrijden, kan dit symptomen veroorzaken die erg lijken op COVID-19. Er zijn een aantal symptomen die kunnen wijzen op COVID-19 of de ziekte van Lyme. Deze symptomen zijn:

  • Koorts
  • Rillingen
  • Spierpijn
  • Vermoeidheid
  • Algemene malaise
  • Hoofdpijn

Juiste diagnose

Het is van groot belang om uit te zoeken welke van deze twee ziekten iemand heeft. Er is behandeling voor lymeziekte, maar de timing wanneer medicijnen worden toegediend, is cruciaal. Het belangrijkste bij lymeziekte is, dat als je het vroeg diagnosticeert en behandelt, je de ernstige complicaties van de ziekte meestal kunt voorkomen.

Om te zien of het echt om de ziekte van Lyme gaat, is het belangrijk om naar alle factoren te kijken. Ben je bijvoorbeeld in de natuur geweest of was je werkzaam in je eigen tuin. Als je bijvoorbeeld de regio’s kent waar de ziekte van Lyme vaker voorkomt en je bent daar geweest, dan kan dit een aanwijzing zijn. Lyme komt ook vaker voor in de warme zomermaanden.

Kenmerkend voor lymeziekte

Een uniek kenmerk van lyme is een huiduitslag die ontstaat op de plaats van de tekenbeet. Deze rode vlek of kring wordt erythema migrans (EM) genoemd en kan binnen drie maanden na een tekenbeet ontstaan. Variaties van de huiduitslag komen voor. Zo kan bijvoorbeeld de plek egaal rood blijven of zijn er meerdere ringen om elkaar heen zichtbaar. Het kan zich uitbreiden naar andere gebieden van het lichaam of er kunnen meerdere EM’s verschijnen ver van de eerste huiduitslag. De EM kan soms roze of blauw van kleur zijn. Er komen ook diverse a-typische vormen van de huiduitslag voor, die moeilijker herkenbaar zijn.

Die eerste uitslag is heel kenmerkend voor de ziekte van Lyme en biedt een belangrijke kans om de twee ziekten van elkaar te onderscheiden. Echter de huiduitslag komt niet in alle gevallen voor. Slechts 50% van de lymepatiënten krijg een EM uitslag en veel mensen merken de huiduitslag ook niet op. Als de huiduitslag wordt gemist, gaat de ziekte over naar meer algemene symptomen en kan het moeilijker zijn om de ziekte vast te stellen.

Kenmerkend voor COVID-19

Klachten waarbij de longen zijn betrokken, zijn kenmerkend voor COVID-19 en hiermee kun je het coronavirus onderscheiden van lymeziekte. Dit zijn klachten zoals hoesten, benauwdheid en ademhalingsproblemen.

Testmogelijkheden

Testen worden gebruikt om de diagnose van lymeziekte of COVID-19 te bevestigen of uit te sluiten. Voor lymeziekte worden er testen gebruikt die de antilichamen meten. Het kan een aantal weken duren na een tekenbeet voordat het lichaam antistoffen ontwikkelt.
Voor COVID-19 is er de mogelijkheid om een PCR test te laten doen om het daadwerkelijke genetische materiaal van het virus te detecteren of om antilichamen te testen om te zien of iemand in het verleden door het virus is geïnfecteerd.

Vals-negatief testresultaat

Echter de testen op antilichamen zijn niet zo betrouwbaar als artsen zouden willen. We weten dat er bij de ziekte van Lyme vals-negatieve testuitslagen zijn. Er zijn mensen die geen positief testresultaat hebben, terwijl zij wel de ziekte van Lyme hebben.

Voor sommige mensen met COVID-19 kunnen er vergelijkbare problemen zijn bij het beoordelen of ze de ziekte hebben. Er zijn patiënten die ervan overtuigd zijn dat ze COVID-19 hadden, ze hebben alle symptomen gehad, maar ze hebben geen positieve test.

Hoewel de twee ziekten in sommige stadia overeenkomsten vertonen, zal een ervaren arts in het algemeen het onderscheid moeten kunnen maken op basis van het klinische beeld.

Behandelingsopties

Voor de behandeling is het verschil tussen beide ziekten van cruciaal belang, omdat de behandeling van lymeziekte totaal anders is dan de behandeling van COVID-19. Meestal worden volwassenen en tieners met de ziekte van Lyme behandeld met het antibioticum doxycycline, terwijl mensen jonger dan acht jaar amoxicilline krijgen.

Behandelingen voor COVID-19 zijn in ontwikkeling. Op dit moment heeft het antivirale middel remdesivir volgens een studie veelbelovende resultaten laten zien bij patiënten met matige COVID-19. Van het ontstekingsremmende medicijn dexamethason is gemeld dat het de sterfgevallen bij ernstig zieke patiënten vermindert.

Alert

Waar je alert op moet zijn deze zomer, is dat het mogelijk is om beide ziekten tegelijkertijd te hebben. Vanwege de huidige situatie met COVID-19 waarbij de overdracht op dit moment ongecontroleerd is, kun je beide ziekten krijgen wanneer je zowel met de natuur als met andere mensen in contact staat.

Wat dit voor het verloop van beide ziekten betekent, is nog onbekend. Daarom wordt mensen aangeraden om extra voorzichtig te zijn. Neem preventieve maatregelen om het coronavirus en de ziekte van Lyme te voorkomen.

Bron

Voor meer informatie:

Coronavirus

Lymeziekte