menu

Arbeidsongeschiktheid en bijstandsuitkering voor (chronische) lymepatiënten

Werkgroep uitkeringen

De werkgroep uitkeringen zet zich in om de gang van zaken met betrekking tot het vaststellen van arbeidsongeschiktheid door bedrijfsartsen en UWV-keuringsartsen en met betrekking tot het aanvragen van een bijstandsuitkering door chronische lymepatiënten te verbeteren.

Uit de Nederlandse Lyme Monitor 2019 blijkt dat de helft van de chronische Lymepatiënten (vrijwel) niet in staat is om te studeren of werken gezien hun gezondheid. Deze mensen hebben te maken gehad met bedrijfsartsen en het UWV. De gang van zaken met betrekking tot het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid door bedrijfsartsen en UWV- keuringsartsen en met betrekking tot het aanvragen van een bijstandsuitkering lijkt volstrekt willekeurig, afhankelijk van de arts of ambtenaar die men treft. Het gemiddelde rapportcijfer voor hoe bedrijfsartsen omgaan met arbeidsbeperkingen door Lyme is 4,8, het cijfer voor hoe het UWV met deze arbeidsbeperkingen omgaat is 4,5 en het cijfer voor de gang van zaken rond de bijstandsuitkering is 4,6. In alle drie de gevallen geeft steeds ongeveer de helft een onvoldoende, vooral veel rapportcijfers 1, 2 en 3, en de andere helft juist een voldoende, vooral 6, 7 en 8.

Het is begrijpelijk dat bedrijfsartsen en keuringsartsen moeite hebben om de inzetbaarheid te bepalen en om vast te stellen dat ziekte ten grondslag ligt aan de arbeidsongeschiktheid, omdat lymetests onbetrouwbaar zijn, er geen test bestaat die een actieve infectie aantoont en de klachten van chronische lymepatiënten van patiënt tot patiënt en door de tijd heen bij een specifieke patiënt variëren.

Hulp nodig bij je uitkering aanvragen? Neem contact op.
Het ondersteunen van gezinnen van kinderen met (chronische) lyme

Werkgroep gezinsproblematiek

De werkgroep gezinsproblematiek zet zich in om de manier waarop scholen en Veilig Thuis omgaan met gezinnen van kinderen met chronische lyme te verbeteren.

Uit de Nederlandse Lyme Monitor 2019 blijkt dat meer dan 1 op de 3 ouders met een kind met chronische Lyme de school een onvoldoende geeft voor hoe men omgaat met de ziekte van het kind. Veilig Thuis krijgt van meer dan de helft van deze ouders het rapportcijfer 1. De ouders worden er vaak van beschuldigd dat zij de ziekte van het kind zelf veroorzaken of in stand houden. Vaak wordt gesteld dat er geen sprake is van een infectieziekte, maar van psychische problemen bij het kind en/of de ouders. Kinderen worden ten onrechte onder toezicht geplaatst, er wordt gedreigd met uithuisplaatsing of dit gebeurt daadwerkelijk. Dit leidt tot zeer grote stress in gezinnen die al ten einde raad zijn omdat hun kind ernstig ziek is en de dokter geen effectieve behandeling heeft.

Lees meer over hoe wij gezinnen ondersteunen
Zorg, behandeling en vergoeding verbeteren voor (chronische) lymepatiënten

Werkgroep zorgverzekeringen

De werkgroep zorgverzekeringen zet zich in om de vergoeding door de basisverzekering te verbeteren van zorg en behandeling van chronische lyme.

Uit de Nederlandse Lyme Monitor 2019 blijkt dat veel chronische lymepatiënten door de gezondheidszorg aan hun lot worden overgelaten. Mensen worden gedwongen om hun heil te zoeken bijvoorbeeld bij een buitenlandse arts of bij een integraalarts, die reguliere en alternatieve behandelingen combineert. De helft heeft meer dan € 5.000 zelf betaald voor tests, zorg en behandelingen. 7 op de 10 kan om financiële redenen niet de behandeling volgen die men zou willen. Bijna de helft van de deelnemers aan deze Lyme Monitor heeft geen zorgverlener voor Lyme.

lees meer over de behandeling van lyme