menu

Informeren

Het geven van een zo volledig mogelijke voorlichting en het stimuleren van discussie staat bij voorlichting centraal. De voorlichting en informatievoorziening zijn gericht op leden van de vereniging, personen met lymeklachten die (nog) geen lid zijn, medische professionals en behandelaars, UWV, verzekeraars, werkgevers- en werknemersorganisaties, overheid, bedrijven, scholieren/studenten en het algemeen publiek. Het geven van objectieve informatie gebaseerd op ervaringsdeskundigheid en beschikbare medische/wetenschappelijke informatie speelt binnen alle werkgroepen van de vereniging.

Informeren
Verspreiding van informatie

Kennis delen over lyme

Dit doen wij door middel van:

Lymemagazine december
Voorlichting geven

We bieden breed georiënteerde voorlichting

Via contacten met ziekenhuizen, patiëntenplatforms, media, politiek, UWV, Arbodiensten, verzekeraars en natuurorganisaties draagt de Lymevereniging bij aan de voorlichting over de ziekte van Lyme. Goede, breed georiënteerde voorlichting vindt de Lymevereniging heel belangrijk. Te vaak blijken mensen (patiënten, maar ook artsen) niet goed op de hoogte te zijn van de problematiek rondom de ziekte.

De Lymevereniging heeft daarom informatiemateriaal ontwikkeld. Het materiaal is bedoeld voor iedereen die informatie zoekt over de ziekte van Lyme en het voorkomen ervan: huisartsen, apothekers, Patiënten Service Bureaus, scholen, bedrijven, instellingen, particulieren enzovoort.

Informeren
Voorlichting

Voorlichting geven? Of benieuwd naar de mogelijkheden?

Wij komen graag naar je toe om een lezing of voorlichting te geven en staan ook op beurzen en markten. En helpen je ook graag als je zelf voorlichting wilt geven.

Folders en posters zijn te bestellen via ons secretariaat bij Het Ondersteunings Buro (HOB) in Amersfoort te bereiken via het telefoonnummer: 033-4450730

Voor meer informatie omtrent voorlichtingsmateriaal en/of lezingen kun je per e-mail contact opnemen via: voorlichting@lymevereniging.nl

 

Enkele folders zijn ook te downloaden:

Slim de natuur in

Algemene brochure

Hier vind je meer informatie over lyme richtlijnen
Informeren
Preventiecampagina

Don't teek the risk

Tijdens de week van de Teek zetten wij volop in op tekenpreventie. Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen zich in Nederland bewust wordt hoe je jezelf kan beschermen tegen teken, maar ook wat de gevolgen van een tekenbeet kunnen zijn. Want een teek, kan je tekenen voor het leven.

Hier lees je de belangrijkste punten die jij moet weten over teken(beten) en de ziekte van Lyme. Liever luisteren? Op de pagina vind je ook een interessante video, waarin wij alles uitleggen wat je moet weten!

Media & Lyme