menu
Hoe wij ons doel bereiken?

Strategie van de Lymevereniging

Het behalen van onze missie en uitvoeren van de visie hangt samen met onze strategie. Het is niet makkelijk om voor verandering te zorgen. Daar moet een goede gedachte en actief plan achter zitten. Wat we precies doen om onze doelen te bereiken?

De Lymevereniging richt zich op drie pijlers: informatievoorziening, belangenbehartiging en contactmogelijkheden. De Lymevereniging zal alles in het werk stellen om de medische en sociale zorg voor patiënten te verbeteren en erkenning te krijgen voor chronische lyme als ernstige multisysteemziekte en patiënten bij te staan waar nodig. Lees hieronder meer over hoe wij dit doen.

Strategie van de Lymevereniging

Informeren

De Lymevereniging streeft ernaar om te informeren over lyme. Dit doen wij door voorlichting te geven op medisch, sociaal, maatschappelijk en financieel terrein aan lymepatiënten. Zo willen wij de negatieve gevolgen van het hebben van de ziekte van Lyme tot een zo laag mogelijk niveau terugbrengen.

Hoe wij informeren

Bijstaan

De Lymevereniging staat lymepatiënten bij waar nodig. Dit doen wij onder andere door onze telefoondienst en het beantwoorden vragen. Door duidelijkheid te geven over alles waar patiënten mee te maken krijgen.

Hoe wij lymepatiënten en hun naasten bijstaan

Belangen behartigen

De Lymevereniging werkt samen met relevante partijen en gaat in gesprek met de politiek om te strijden voor een beter diagnose- en behandelbeleid voor lymepatiënten.

Hoe wij belangen behartigen
Samenwerkingen

Samenwerken waar relevant

De Lymevereniging zit actief aan tafel in het Landelijk Lyme expertisecentrum en zal het patiëntenperspectief, de kennis, de ervaringen en behoeften van patiënten daar duidelijk inbrengen. De Lymevereniging vraagt aandacht voor de Lyme-problematiek op verschillende niveaus en poogt de politieke ontwikkelingen te beïnvloeden

Bij het realiseren van de missie wordt nationaal samenwerking gezocht waar dat tot versterking leidt, en worden ook de internationale relevante ontwikkelingen meegenomen. Zo kunnen wij actief en strategisch de belangen behartigen van lymepatiënten.

Strategie van de Lymevereniging
Fondswerving

Fondsen werven

De Lymevereniging is bezig met de oprichting van een onafhankelijk Lymefonds om fondsen te werven. Het mogelijk maken van een orgaan om actief fondsen te werven draagt bij aan onze missie om het diagnose en behandelbeleid voor lymepatiënten in Nederland te verbeteren.

Strategie van de Lymevereniging
Fred Verdult - Voorzitter van de Lymevereniging en mede oprichter van het Lymefonds
Mensen bewust maken van de gevolgen van lyme

Bewustwording creëren

De Lymevereniging probeert op allerlei mogelijke manieren de bewustwording over de ziekte van Lyme te vergroten. Goede media aandacht in kranten en tijdschriften, op radio, televisie en social media over lyme is daarin super belangrijk. Aandacht in de media draagt eraan bij om te komen tot (h)erkenning van onze ziekte, het draagt bij aan preventie van lyme en het is cruciaal om uiteindelijk te komen tot meer onderzoek en betere zorg, testen en behandeling voor chronische lyme. lees hier meer over hij wij ons als Lymevereniging in de media en op social media inzetten voor meer bewustwording.

 

Ook het data verzamelen onder onze leden is belangrijk. Zo kunnen we de situatie van (chronische) lymepatienten goed in kaart brengen. Daarom heeft de Lymevereniging in 2019 het initiatief genomen tot de Nederlandse Lyme Monitor 2019. Het resultaat is schokkend: de gezondheid, de zorg, behandeling en kwaliteit van leven van chronische Lymepatiënten zijn erbarmelijk. Het rapport bevat ook het Lyme Deltaplan: tien dringende punten om tot verbetering te komen. Op dinsdag 16 april 2019 hebben bestuursleden van de Lymevereniging het rapport van de Nederlandse Lyme Monitor 2019 aangeboden aan Tweede-Kamerleden. Het rapport van de Lyme Monitor lees je hier. 

Missie van de Lymevereniging
aanbieden van de Nederlandse Lyme monitor aan de Tweede Kamer op dinsdag 16 april 2019.

Leden werven om onze stem te vergroten

Door het werven van meer leden versterken we de organisatie, krijgen we een grotere stem en hebben we meer invloed. Daarom werft de lymevereniging actief nieuwe leden zodat we ons als lymepatiënten beter kunnen verenigen en samen onze stem luider kunnen laten horen.